• Like etter nyttår presenterte flertallet i Stavanger bystyre avtalen om Storhaugløftet, uten vedtak i politiske organer. Fra venstre: Christian Wedler, ordfører Christine Sagen Helgø (H), Inge Takle Mæstad (KrF), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Herns (H) og Per A. Thorbjørnsen (V). Pål Christensen
    Galleri

Stor ståhei om Storhaug-avtaler, uten behandling i noe politisk organ

DEBATT: Stavanger kommune styres ikke etter byrådsmodellen, men etter formannskapsmodellen. I tre saker etter årsskiftet ser det ikke slik ut.