Stor ståhei om Storhaug-avtaler, uten behandling i noe politisk organ

DEBATT: Stavanger kommune styres ikke etter byrådsmodellen, men etter formannskapsmodellen. I tre saker etter årsskiftet ser det ikke slik ut.

Publisert: Publisert:

Like etter nyttår presenterte flertallet i Stavanger bystyre avtalen om Storhaugløftet, uten vedtak i politiske organer. Fra venstre: Christian Wedler, ordfører Christine Sagen Helgø (H), Inge Takle Mæstad (KrF), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Herns (H) og Per A. Thorbjørnsen (V). Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

  • Dag Mossige
    Stavanger Arbeiderparti
Denne artikkelen er over to år gammel

Flertallspartiene i Stavanger, med ordføreren i spissen, har så langt i år hatt hele tre høyt publiserte utspill med tilhørende pressekonferanser omkring tre politiske «avtaler» som alle dreier seg om Storhaug:

  1. «Storhaugløftet», proklamert 11.1.18 (Flertallspartiene lover løft på Storhaug, Aftenbladet)
  2. Tinghusplassering, proklamert 8.2.18 (Vil ha tinghuset på Bekhuskaien, RA)
  3. Nytorget, proklamert 20.2.18 (Nytorget: Stort kontorbygg og vern av trehusene, Aftenbladet).

Når ordføreren feirer med å sprette kake i full offentlighet, er vel alt avgjort − uten innspill fra opposisjonen eller befolkningen. Eller? Foto: Pål Christensen

Ikke behandlet i politisk organer

Stavanger kommune styres ikke etter byrådsmodellen, men etter formannskapsmodellen. I denne modellen er det de politiske utvalgene som har den overordnede styring og ledelse av kommunen. Vi kan ikke se hvilke politiske vedtak som ligger til grunn for disse avtalene, og formoder at disse snart vil bli fremmet i interpellasjonsform i bystyre eller formannskap.

Videre har vi via mediene fått presentert større deler eller mindre bruddstykker av disse tre avtalenes innhold, men kan ikke se at disse har blitt gjort tilgjengelige for andre enn høyrealliansen som har flertall i Stavanger. Gitt at disse forslagene formodentlig vil få flertall ved de kommende politiske behandlinger, er disse avtalenes innhold naturlig nok av stor offentlig interesse, både for det politiske mindretall og for byens befolkning generelt.

Tre spørsmål til ordføreren

Vi ønsker derfor å stille følgende spørsmål til ordfører Christine Sagen Helgø:

  1. Når kan vi forvente at sakene om a) Storhaugløftet, b) plassering av nytt tinghus og c) Nytorget kommer til politisk behandling, og i hvilket utvalg?
  2. Når vil ordfører gjøre innholdet i disse tre avtalene offentlig for andre aktører enn mediene?
Les også

Flertallspartiene lover løft på Storhaug

Les også

Nytorget: Stort kontorbygg og vern av trehusene


Les også

Rennesøy og Finnøy skvist i nye Stavanger Ap og Frp


Publisert: