• «Regjeringen har nå et flertall for å gjøre det mulig å filme muntlig eksamen i høyere utdanningsinstitusjoner», skriver Hanne Randulff Stein. Illustrasjonsbilde, Colourbox

Ja til filming av muntlig eksamen

DEBATT: På verdens beste skole har alle elever lik rett til å kunne klage, og få den karakteren de fortjener. Derfor er det viktig at filming av muntlig eksamen også innføres på videregående.