Enorme gevinster på å investere mer i Nasjonale turiststier

KRONIKK: Dersom Høyre mener alvor med sin landsmøteresolusjon om reiselivet, har næringsministeren, gjerne sammen med både klima- og justisministeren, mulighet til å vise det allerede i høstens statsbudsjett.

Preikestolen er blitt et helårsmål. Her passer fjellguide Harald Bjørkhaug på at alt går vel for en liten gruppe med kinesiske turister med diskutabel påkledning − i desember 2016. Slike tiltak koster litt, men sparer samfunnet svært mye.

Debattinnlegg

 • Trygve Sunde Kolderup
  Trygve Sunde Kolderup
  Initiativtaker til Nasjonale turiststier
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Norske naturattraksjoner trekker stadig flere tilreisende. Utfordringene med besøksveksten blir hver sommer grundig dokumentert i mediene. Tilskuddsordningen Nasjonale turiststier har vært en av løsningene til næringen og myndighetene, og nå har Klima- og miljødepartementet godkjent de nesten 40 autorisasjonskrav som skal gjelde for ordningen. Inntil 15 norske stier med svært mange besøkende skal bli autorisert, og inngå i en fellesordning som skal bidra til å ta vare på våre mest populære turmål.

Ut over å ivareta naturverdiene, skal ordningen også bidra at vi øker den lokale verdiskapningen og samtidig unngår unødvendige redningsaksjoner. Skal man klare det, må også departementet som har hovedansvar for reiselivsnæringen, Næringsdepartementet, på banen og støtte opp under ordningen.

Sikkerhet og bærekraft

Målet er at de nasjonale turiststiene skal bli gode eksempler i et bærekraftig reiseliv. Turmålene skal utarbeide besøksstrategier og må analysere hvordan de besøkende påvirker naturkvalitetene i området. Det skal jobbes med planer for å øke antall besøkende med fellestransport, framfor privatbiler. Hvert turmål må ha en strategi med nullvisjon for unødvendige redningsaksjoner, og det må vurdere behovet for stipatrulje eller fjellvakttjeneste.

Tilskuddsordnignen kan bidra til sesongutvidelse og helårs distriktsarbeidsplasser, og som en del av ordningen, skal det også etableres felles «møteplasser» så de som jobber med turmålene kan lære av hverandres erfaringer.

Små summer

Parallelt med utarbeidelsen av autorisasjonskravene til de Nasjonale turiststiene, har det gjennom ordningen blitt gitt 18 millioner kroner i tilskudd til norske turmål de siste to årene. Tiltakene har fått mye oppmerksomhet og blitt omtalt i både stortingsmeldingen om reiseliv og om friluftsliv. 18 millioner er likevel beskjedent, når man ser at den naturbaserte reiselivsnæringen i Norge genererer inntekter for 15 milliarder kroner og i flere distriktskommuner er den viktigste arbeidsgiveren.

Bare på Preikestolen og Kjerag har stiftelsen som forvalter turmålene, anslått at turgjestene legger igjen nær en milliard kroner. En fersk rapport fra klyngen NCE Tourism i Bergen viser at næringen har et enormt potensial til å tjene mer – blant annet ved å satse på guiding, sesongutvidelse og tilrettelegging på de mest populære turmålene.

Gode resultater

Til tross den beskjeden størrelsen, har tilskuddene likevel gitt viktige resultater;
På Trolltunga har det blitt bygget nødbuer, og det allerede vært medieoppslag om at det har bidratt til å redde liv. På Trolltunga har nedgangen i redningsaksjoner vært enorm fra den dagen de også brukte turiststi-penger på egne fjellvakter langs stien.

Les også

Planlegger turisthytte ved Trolltunga

Når uhellet er ute på preikestolturen, er nødbua ved Tjødnane god å ha.

Nødbua som i fjor ble bygget på Preikestolen, gjør at folkehjelpen der kan lagre utstyr og rykke ut raskere enn før for å yte bistand. Med 20 årlige oppdrag – bare på stien til og fra Preikestolen – er det viktig for den forulykkete og de frivillige at aksjonene kan gjennomføres effektivt. Det kan også være med på å redde liv, og det er grunn til å tro at de enkle og rimelige tiltakene har spart Justis- og beredskapsdepartementet for mange millioner kroner som følge av færre helikopterutflygninger. Det har også sørget for at beredskapen vært operativ for reelle ulykkestilfeller og flytimer har ikke blitt brukt til «unødvendige» redningsaksjoner.

Les også

Pengeflom til Preikestol-beredskap

Les også

Skepsis mot tilrettelegging på Kjerag

På parkeringsplassen på Gaustatoppen har et eget vertskap dirigert trafikken og gitt turtips. Vertskapet har vært på arbeidstrening i regi av det lokale NAV-kontoret. Kanskje har erfaringene fra den sommerjobben gjort at de nå har gått over til lønnet arbeid og fast jobb?

På andre turmål er det gjennomført tilretteleggingstiltak for å redusere naturslitasjen og erfaringene tilsier at det samtidig bidrar til å få flere nordmenn ut. Det er dermed en viktig folkehelseeffekt i mange av de gjennomførte tiltakene.

I september skal representanter fra Norges mest besøkte turmål møtes på Åndalsnes. Turmålene skal lære hvordan Romsdalseggen har fått rekordmange gjester til å bruke buss, hvordan Preikestolen har utvidet sesongen og hvordan parkeringsvaktene ved Kjerag «lærer opp» turistene til å ta kloke turvalg.

Les også

53.278 turister gikk til Preikestolen i august, det er 5068 flere enn samme måned året før

Statsbudsjettet

Klima- og miljødepartementet har bidratt til at norsk naturbasert reiseliv blir grønnere og tryggere. Nasjonale turiststier gir de besøkende bedre opplevelser, reduserer naturslitasje og sparer samfunnet for penger. Fremover må også reiselivsministeren ta eierskap til ordningen og legge til rette for at dette også kan være en ordning som gir enda flere og lønnsomme arbeidsplasser i reiselivsnæringen.

Høyre skrøt på landsmøtet i april at de var det første partiet i Norge som vedtok en reiselivsresolusjon. I den står det at de vil «etablere og markedsføre tilrettelagte turstier som Nasjonale turiststier, etter modell av de Nasjonale turistvegene».

Av alle tiltakene i resolusjonen er dette sannsynligvis det enkleste tiltaket å sette i gang med (det er vanskeligere å endre momssatser, avbyråkratisere, restrukturere luftfartsavgifter og styrke kommunalt selvstyre). Dersom Høyre mener alvor, har næringsminister Torbjørn Røe Isaksen − gjerne sammen med både klima- og justisministeren − mulighet til å vise det allerede i høstens statsbudsjett.

Les også

 1. Skal allemannsretten annulleres rundt Preikestolen?

 2. Nå kan du gå den originale turen til Preikestolen

 3. 2017: Disse fire turistmagnetene får millioner fra Nasjonale turiststier

 4. 2018: Millionbeløp til 14 nasjonale turiststier

Publisert:
 1. Reiseliv
 2. Preikestolen
 3. Kjerag
 4. Bærekraft
 5. Turisme

Mest lest akkurat nå

 1. Advarer mot å reise på hytta i fjellet

 2. Kjell (64) har gratis strøm: – Får betalt for å dusje

 3. Nytt koronadødsfall på SUS

 4. Bilverksted konkurs

 5. Tiltalt mor nektet for vold, men kunne ikke utelukke å ha løftet datteren etter håret

 6. Både Berisha og Sebulonsen kan bli solgt i helgen