Prioriter flere ergoterapeuter

DEBATT: For å begrense utgiftene til pleie og sykehjemsplasser – må kommunen prioritere flere ergoterapeuter.

– Med langt over 100 innbyggere på venteliste for ergoterapi, som må vente 6-12 måneder på bistand til å bli mer selvhjulpne – blir det dessverre fremdeles mye brannslukking og lite som kan tas ved roten for vår del, skriver Jakob Heyerdahl og Randi Skumsnes.
  • Jakob Heyerdahl
    Hovedtillitsvalgt i Norsk Ergoterapeutforbund, Stavanger kommune
  • Randi Skumsnes
    Tillitsvalgt i Norsk Ergoterapeutforbund, region Vest
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredag 5. oktober la rådmannen i Stavanger frem budsjettforslaget. Flere journalister i Aftenbladet har kommentert innholdet, og Hilde Øvrebekk skriver at kommunen på grunn av dårlig planlegging ikke er forberedt på et økt antall eldre.

Noen i helse- og omsorgsavdelingene i Stavanger kommune vil nok si seg delvis uenig, for gode tiltak er planlagt og satt i gang. Mange ser til Stavanger, som Bent Høie da han skulle lage en ny kvalitetsreform for eldre.

Vil minne om viktige tiltak

Kommunen kan likevel bli enda bedre. Øvrebekk refererer også til rådmannen som sier kommunen må ta problemene ved roten, og ikke drive brannslukking. Kommunen skal fortsette å jobbe for at flere skal kunne «Leve Hele Livet» – helst hjemme så lenge som mulig, og holde behovet for sykehjemsplasser nede. Det skal brukes 100 millioner til velferdsteknologi, og det skal bygges «demenslandsby». Dette er positivt og viser at kommunen vil investere for å oppnå endring, bedre tjenestekvaliteten og samtidig kutte kostnader. Vi ergoterapeuter vil minne om noen andre viktige tiltak som utsetter behovet for sykehjemsplass:

  • Kun en svært liten andel av boligmassen er tilgjengelig hvis du er skrøpelig til beins eller har andre fysiske utfordringer. Det er trapper ute og inne, tunge eller smale dører, eller badene er kronglete. Tilrettelegging trengs for å kunne fortsette å bo hjemme.
  • En del av utfordringene med å ta i bruk ny velferdsteknologi og andre tradisjonelle hjelpemidler, er at standardløsninger sjelden passer til alle. Noen må vurdere hvem som har nytte av hva, og hvem som kan klare å ta i bruk hvilket utstyr.
  • Rundt tusen innbyggere i Stavanger har rullestoler de trenger for å komme rundt i eget hjem, til butikk og andre ærend i nærområdet. Da er det er viktig å finne riktig rullestol, bistå med å søke Nav Hjelpemiddelsentralen, og gi opplæring for trygg bruk.
  • Mange trenger rehabilitering og opptrening etter skader, eller ny eller medfødt sykdom for å klare sine daglige gjøremål.

100 på vent

Dette er eksempler på oppgaver som ergoterapeutene i kommunen jobber med daglig. Vi driver ikke noe markedsføring, men har likevel stor etterspørsel. De siste ti årene har det til enhver tid vært over 100 innbyggere som har ventet på hjelp fra oss. Vi har drevet tjenesteutvikling, iverksatt effektiviseringstiltak for å ta flere saker raskere, og fått noen få nye stillinger – men det har ikke vært nok når ergoterapeutene også får nye oppgaver. Eksempelvis bistår vi sammen med sykepleiere nå fastlegene som skal diagnostisere de som har fått demens. Det er viktig for å komme tidlig i gang med rett hjelp og støtte til den det gjelder og en trygghet for de som er rundt.

Les også

Dobbel gevinst for eldresatsing

Det trengs også flere i kommunen som kan fremme mestring i hverdagen på tross av sykdom eller skade, og denne kunnskapen har ergoterapeuter. Derfor ønskes vi med i flere av de tverrfaglige satsingene som pågår. Senest 1. oktober uttalte direktør Eli Karin Fosse i en høring i Stortingets helse- og omsorgskomité at kommunen må prioritere bevisst og målrettet, og ta i bruk tverrfaglig kompetanse på en ny måte.

Mye brannslukking

Vi ergoterapeuter vil selvsagt bidra her. Hensikten med arbeidet vårt er nettopp å «gjøre hverdagslivet mulig». Men med langt over 100 innbyggere på venteliste for ergoterapi, som må vente 6-12 måneder på bistand til å bli mer selvhjulpne – blir det dessverre fremdeles mye brannslukking og lite som kan tas ved roten for vår del. For å begrense utgiftene til pleie og sykehjemsplasser – må kommunen prioritere flere ergoterapeuter.

Publisert: