Et psykt bedrag

DEBATT: Som pårørende innen psykisk helse er det vanskelig å vite hvordan man skal kommentere at Sandnes distriktspsykiatrisk senter stenger en av to sengeposter i mai.

«Troen på at helsevesenet vil stille opp når vi trenger hjelp, er synkende», skriver Magne Christensen.
  • Magne Christensen
    Landstyremedlem i Landsforeningen for Pårørende innen Psykisk helse (LPP)
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det ligger i kortene at den andre posten også stenges innen noen måneder. Dette vil ramme mange psykisk syke, og deres familier og deres nærmiljøer.

En nedleggelse er et klart brudd på et stortingsvedtak ifra 2021. Helseforetakene viser igjen at de setter seg over Stortinget, og over demokratiet. Formålet med de regionale helseforetak er å oppnå gode og likeverdige spesialisthelsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, kjønn, bosted, økonomi og etnisk bakgrunn, samt å legge til rette for forskning og undervisning. Leverer de?

En nedleggelse er et klart brudd på et stortingsvedtak ifra 2021.

Mindre og dårligere

Tilbudet til psykisk syke blir mindre og dårligere, samtidig som tilbudene flyttes til større enheter rundt de store byene. Stortinget har spilt seg selv fallitt. Våre sentrale politikere velger å ikke gripe inn. Det utrolige i situasjonen er at ingen stiller mistillit mot helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) eller regjering. Saken blir enda mer bisarr med at ett av to regjeringsparti er imot denne modellen. Senterpartiet har i mange år vært tydelig på at de ønsker et styrket tilbud for psykisk syke, og de har kjempet for desentraliserte tilbud. Nå skjer dette på deres vakt. Tydeligvis er ikke psykiskes helse så høyt opp på prioriteringslista likevel. Helseforetakene holder på med en nedbygging og en sentralisering av helsetjenester som vi ikke har sett i noen annen skala før.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet raser på meningsmålingene. Troen på at helsevesenet vil stille opp når vi trenger hjelp, er synkende. Våre øverste folkevalgte kan skylde på seg selv. De har gitt fra seg makten, og det må være konsekvenser når stortingsviljen brytes.

Nedbyggingen har gått så langt at flere organisasjoner i disse dager jobber med søksmål mot staten for å få slutt på raseringen. I dag er det varslet at «Redd Ullevål sykehus» skal overlevere stevning av staten for prosessen rundt utbygging av nytt sykehus i Oslo. Her i Stavanger skjer jo mye av det samme. Nytt sykehus skal bygges, og det finansieres med kutt i tjenester og salg av eiendom. Hvor har den politiske styringen blitt av?

For et bedrag

Helseforetaksmodellen har vært en katastrofe, spesielt for psykisk helse. Hvis ikke modellen avvikles i sin helhet, bør i hvert fall psykiske helsevern tas ut av helseforetaksmodellen. Dagens politikk og handling bryter mot all fornuft, det bryter mot flere stortingsvedtak, og sist og ikke minst bryter det mot nullvisjonen for selvmord i Norge. For et bedrag.

Publisert: