La bedriftsleger avlaste fastlegene!

DEBATT: Det er et stort behov for fastleger i Norge og mange steder meldes det om utslitte leger. Mer aktiv bruk av bedriftsleger og leger i bedriftshelsetjenesten kan være en del av løsningen.

Løsningen har derfor en trippel bunnlinje. Pasienten får raskere bistand, arbeidsgiverne får medarbeiderne tilbake raskere og fastlegene blir mindre belastet og kan bruke tid på andre pasientgrupper.
  • Pål Lillebø
    Styreleder i Bedriftshelsetjenestens bransjeforening
Publisert: Publisert:
Løsningen har derfor en trippel bunnlinje. Pasienten får raskere bistand, arbeidsgiverne får medarbeiderne tilbake raskere og fastlegene blir mindre belastet og kan bruke tid på andre pasientgrupper.
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Mange kommuner står uten fastlege, fastleger er utslitt, «ingen» nyutdannende vil arbeide som fastlege. Dette er kun noen av den siste tids nyhetstitler om tilstanden for fastlegeordningen. For mange pasienter og for lite tid skaper overarbeidede og slitne fastleger. I tillegg er ikke overskriftene og situasjonen, noe som øker lysten til å bli fastlege for nyutdannede.

Vi kan avlaste fastlegene

Nylig tok avdelingsdirektør Jon Stanley Fredriksen og avdelingsleder Sikke-Cathrin Duggan, ved Nav Arbeidslivssenter i Øst-Viken til orde for økt bruk av bedriftsleger og bedriftshelsetjenesten for å avhjelpe presset på fastlegeordningen. Bedriftshelsetjenestens bransjeforening støtter initiativet. Det kan være en effektiv løsning på både kort og lengre sikt. 1,6 millioner norske arbeidstakere har stillinger eller arbeider i selskaper som er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.

I utgangspunktet er bedriftshelsetjenestens oppgave å arbeide med å hjelpe arbeidsgivere og -takere til et trygt og helsefremmende arbeidsliv, gjennom å bidra til å sikre gode rutiner, oppfølging av kontrollsystemer og arbeid med forebyggende arbeid. I tillegg har mange virksomheter også ekstraavtaler for oppfølging av grupper eller enkeltmedarbeidere.

Som Navs representanter er inne på, er en del sykemeldinger i arbeidslivet ikke direkte relatert til skader, men til enten fysiske plager, psykiske eller begge deler. En del ganger er de utløst av livssituasjonen medarbeideren står i, som ikke nødvendigvis er koblet direkte til arbeidssituasjonen, som sorg, syke barn eller samlivsbrudd. Utslitthet, ensomhet eller depresjoner derimot kan skyldes forhold på arbeidsplassen.

Bedriftsleger har god innsikt

Både bedriftsleger og medarbeidere i bedriftshelsetjenesten har, til forskjell fra mange fastleger, god innsikt i både det fysiske og psykososiale miljøet på arbeidsplassen. Det gjør dem ofte bedre i stand til å stille diagnose, og ikke minst bidra til at de faktorene som har forårsaket plagene kan bli ettergått og eventuelt endret, spesielt når det gjelder sykdom forårsaket av psykososiale og fysiske forhold på arbeidsplassen. Forhold knyttet til psykisk helse og muskel- og skjelettlidelser står for cirka 70 prosent av langtidsfraværet.

Alternativt kan de bidra til at medarbeideren kan få bedre tilrettelegging i sitt arbeid eller mulighet for å gjøre alternative oppgaver. I tillegg har bedriftslegen avsatt minst 20 minutter til hver pasient, ofte 30, noe som ikke er tilfellet for de mye mer tidspressede fastlegene. Med en aldrende befolkning er det grunn til å tro at presset på fastlegene dessverre ikke vil avta, tvert imot. Ved å utnytte mulighetene i bedriftshelsetjenesten vil i overkant av halvparten av Norges medarbeidere få tilgang til en lege raskere, få tilgang til behandling, henvisning eller en sykemelding som gjør vedkommende i stand til å komme tilbake i jobb raskere.

En trippel-vinn situasjon

Bedriftsleger og spesialister i arbeidsmedisin er for eksempel vant med å bruke avventende sykmelding for å tvinge i gang dialogen med arbeidsgiver. Hvis arbeidsgiver kan tilrettelegge slik og slik, blir det ikke noe av en avventende sykmelding, kan man ikke, gjelder sykmeldingen som vanlig. Svært få fastleger benytter avventende sykmelding.

Løsningen har derfor en trippel bunnlinje. Pasienten får raskere bistand, arbeidsgiverne får medarbeiderne tilbake raskere og fastlegene blir mindre belastet og kan konsentrere seg om pasientgrupper som ikke har tilgang til en bedriftshelsetjeneste, eller har behov for bistand som det ikke er naturlig at en lege tilknyttet arbeidsplassen bruker tid på.

Ved å utnytte mulighetene i bedriftshelsetjenesten vil i overkant av halvparten av Norges medarbeidere få tilgang til en lege raskere.
Publisert: