Barneminister Solveig Horne: Kommunene skal ha et forsvarlig barnevern

DEBATT: Jeg aksepterer ikke at barn i barnevernet som trenger hjelp, ikke får det.

«Organisering er viktig – har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier», skriver Solveig Horne.

Debattinnlegg

 • Solveig Horne
  Solveig Horne
  Barne- og likestillingsminister (Frp)
Publisert: Publisert:
Sandra Khorasani.
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Barnevernsarbeider Sandra Khorasani skriver i Stavanger Aftenblad 28. april om barn i barnevernet som de har tid til å hjelpe, og barn i barnevernet som «må lide» fordi det ikke er tid til å hjelpe dem. Hvis dette er hverdagen til barnevernsarbeiderne, er situasjonen uakseptabel, og kommunenes ledelse må rydde opp straks.

Barnevernets viktige arbeid

Det gjøres mye godt arbeid i barnevernet. I mine snart fire år som barneminister har jeg besøkt mange titalls barnevernstjenester rundt om i landet. Små kommuner med lavt barnevernsbudsjett og få ansatte kan gi barn og unge et godt tilbud. Nøkkelen er forebygging, tidlig innsats, god ledelse og samarbeid mellom tjenester. Dette er mitt mantra. Det er mange som kan se og melde fra om et barn eller en familie som har det vanskelig. Det kan være en førskolelærer i barnehagen, fastlegen – eller fotballtreneren. Sandnes kommune har jobbet helt bevisst for å gi riktig hjelp på et tidlig tidspunkt. Målet er å ta tak i problemene på et tidlig tidspunkt, slik at omsorgsovertakelse så langt som mulig kan unngås.

God ledelse er avgjørende for et godt barnevern.

Utviklingen framover

Jeg har nylig lagt fram et forslag til en reform i barnevernet, der kommunene får mer ansvar. Målet er å styrke kommunenes forebyggende arbeid og tidlig innsats. Nødvendig kompetanse er en forutsetning for å overføre ansvar og oppgaver fra stat til kommune. Barnevernstjenestene har selv etterspurt økt kompetanse, og med dette setter vi i gang et historisk kompetanseløft. Til høsten vil vi legge frem en egen kompetansestrategi for det kommunale barnevernet. Hovedelementene i strategien skal være etablering av nasjonale utdanningstilbud for ansatte, veiledningsteam og lokale kompetansemiljøer som kan bidra med praktisk veiledning til kommunene. Tjenestene skal få betydelig bedre mulighet enn de har i dag til å tilegne seg oppdatert grunnkompetanse og spisskompetanse i arbeid med krevende barnevernssaker.

Selv om barnevernet får bekymringsmeldingen, trenger ikke hjelpen komme fra barnevernet.

God ledelse av barnevernet

Jeg aksepterer ikke at barn i barnevernet som trenger hjelp, ikke får det. Kommunen må sørge for at barnevernet har nok ressurser til å gjøre jobben sin. Men dette handler ikke bare om penger. Tilsynserfaringer viser at dette svært ofte handler om ledelse, både av den enkelte tjeneste og forankring av barnevernet i kommunens øverste administrative og politiske ledelse. Derfor er jeg glad for at vi har fått en egen barnevernlederutdanning i Trondheim. Det er også viktig at barnevernet evner å samarbeide godt med andre tjenester. Selv om barnevernet får bekymringsmeldingen, trenger ikke hjelpen komme fra barnevernet. Det kan være helsesøster, familievernkontoret eller barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) som bistår familien.

Vi har ikke råd til å la være, fordi en god barndom varer livet ut.

Lokalpolitikeres engasjement

God ledelse er avgjørende for et godt barnevern. Vi må ha dyktige barnevernsledere og kommunenes øverste ledelse må engasjere seg i barnevernet. Jeg vil oppfordre ordførere og politikere i alle kommuner til å undersøke sin kommunes styring, ledelse og kontroll av barnevernet. Organisering er viktig – har barnevernet høyt arbeidspress eller er tjenesten sårbar på annen måte, må man se på hvordan kommunenes ressurser for øvrig kan bidra overfor utsatte barn og familier.

Lokalpolitikerne må ha ambisjoner om løfte kommunens arbeid med barn og unge – det er noe av det viktigste arbeidet kommunene gjør. Vi har ikke råd til å la være, fordi en god barndom varer livet ut.

Les også

 1. «Hvem av barna kan lide i dag, og hvem kan ikke?» For oss i barnevernet er det et nødvendig spørsmål i hverdagen.

 2. Flere barn flyttes av barnevernet

 3. - En alvorlig bekymringsmelding til oss politikere

Publisert:
 1. Debatt
 2. Barnevern
 3. Stavanger
 4. Sandnes kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Beruset mann truet betjening på pizzarestaurant

 2. Utdrikningslag skapte panikk i Stavanger sentrum: – Noen rister det av seg, mens andre kan slite over tid

 3. 18-åring døde etter sammenstøt mellom båt og vannscooter

 4. Fikk flere meldinger om uforsvarlig kjøring på Trones

 5. Vikings stortalent scoret to i snuoperasjon

 6. Oppsiktsvekkende Haaland-tall: - Det er veldig lite