Vi trenger en storstilt satsing på solkraft og nærvind i byene!

DEBATT: Fornybar energi i urbane strøk, må også innebærer satsing på nærvind i byer som Stavanger og Sandnes.

Det bør være en målsettingen om at urbane strøk og byer er tilnærmet 50 prosent selvforsynt med fornybar energi. For å klare dette må det satses mye mer offensiv på ENØK, varmepumper, sol og nærvind.
  • Jan Helge Vassbø
    Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg så at MDG-politiker Erlend Kristensen foreslo solcelletak over sykkelstamveien. Å utnytte mer av nedbygget natur i byene, til sol og vindkraft, er i seg selv ingen dum tanke. På bakgrunn av mitt tidligere engasjement som kampanjeleder i Motvind Norge, samt for kjernekraft og mot Russland sin krigføring i Ukraina, ønsker jeg å rette søkelyset mot en felles innsats for fornybar energi og samtidig økt energisikkerhet.
Klimaendringer og energisikkerhet må forenes, i en storstilt satsing på sol og nærvind. På bakgrunn av krigen i Ukraina og klimakrisen, må vi innse at disse sakene må forenes i en samlet innsats hvor byene i større grad blir mer selvforsynt med fornybar energi. Det må derfor gjøres tiltak som øker vår energisikkerhet i byene og urbane strøk. Dette vil medføre mindre inngrep i urørt natur og samtidig kunne få stor betydning på å redusere utslippene av klimagasser.
Det bør være en målsettingen om at urbane strøk og byer er tilnærmet 50 prosent selvforsynt med fornybar energi. For å klare dette må det satses mye mer offensiv på ENØK, varmepumper, sol og nærvind. Men vi kommer ikke utenom en storstilt satsing på sol og nærvind i byene. I en slik satsing blir vindkraft i byområder og langs infrastruktur, trolig den mest effektive måten å oppnå hurtige resultater på.
Forus-området, Tananger havn, langs jernbanen og motorveien er noen av de stedene som de bør ses nærmere på. Regjeringen må ta tak i dette, samt be NVE om å legge til rette for et regelverk og nett-tariffer som stimulerer til dette.
Vindturbiner på mellom 10–60 meter vil trolig være mest hensiktsmessig, for å få øke energisikkerheten, men også for å dempe ulempene for nærmiljøet.
Et godt sted å starte, er om Stavanger og Sandnes kommune som en del av arealplanarbeidet, gjennomfører en kartlegging av potensialet for slik energiproduksjon. I kampen mot klimaendringene og mot Russlands hybride energikrig mot Europa og krigen i Ukraina, kreves det ikke bare en felles innsats fra Europa og Norge, men også fra næringslivet, kommunene og hver enkelt av oss.

I en slik satsing blir vindkraft i byområder og langs infrastruktur, trolig den mest effektive måten å oppnå hurtige resultater på. Forus, Tananger havn, langs jernbanen og motorveien er noen av de stedene som de bør ses nærmere på.
Publisert: