Alle mennesker trenger noen som lytter når livet er tøft

DEBATT: Vi trenger hverandre er overskriften for dette årets «Verdensdag for psykisk helse». Dessverre er ensomhet og utenforskap noe som mange kjenner på.

Forskning viser seg at ensomhet kunne være mer belastende for kroppen enn for eksempel røyking.
  • Eivind Hauglid
    Fung. daglig leder i Kirkens SOS i Rogaland
Publisert: Publisert:
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Ensomhet kan ramme alle, uansett alder, kjønn eller bakgrunn. Man kan være omgitt av store menneskemasser, og likevel føle seg ensom. En av fem oppgir at de har få personer å regne med ved personlige problemer, og hver fjerde ungdom har ingen å snakke med når de har det vanskelig.

I Kirkens SOS er det «ensomhet» som topper statistikken over tema som innringerne er opptatt av. Mange av de som ringer til en frivillig i Kirkens SOS, hører ingen andre stemmer i løpet av dagen.

Barn og unge sliter fortsatt

For noen dager siden ble det publisert en internasjonal undersøkelse om ensomhet. Der ble en kontrollgruppe sjekket for en rekke fysiske markører. Det viste seg at ensomhet kunne være mer belastende for kroppen enn for eksempel røyking.
Gips og plaster viser at kroppen er skadet eller har fått sår som må pleies. Ensomhet vises ikke utenpå og mennesker vi møter kan ikke se det. Men alle som har kjent børen av ensomhet på skuldrene, vet hvor tungt det kan være.

En gruppe som har store utfordringer, og som vi i Kirkens SOS har varslet om i mange år, er barn og unge. De kjenner på utenforskap og ensomhet. Hva de forteller? Det er historier så mørke at man skulle ønske at de var diktet opp. På chat og telefon får vi ofte henvendelser fra unge mennesker som virkelig sliter. Her er noen eksempler:

«Jeg ligger i sengen hele dagen fordi det ikke er skole.»
«Nå for tiden skader jeg meg mye mer.»
«Det er ikke noen vits i å leve.»
«Spiseproblemene mine blir bare verre nå når jeg er alene.»
«Jeg treffer ingen venner.»

Alle trenger noen

I kjølvannet av pandemien er det mange som ikke har funnet tilbake til sitt rette element. Unge mennesker er avhengige av at de får armslag og bekreftelse, men også rammer. Slik har det ikke vært i lang tid nå. Etter pandemien har det dessuten dukket opp nye problemer knyttet til krig, klima og økonomi. Dette merker vi. Mange føler at de ikke har noen de kan snakke med om det som plager dem mest.

Vi vet at livskvaliteten øker når en har noen å dele tankene sine med. Det behøver ikke å være mange. Noen ganger er det nok med én enkelt lyttende person. I Kirkens SOS får vi ofte henvendelser fra mennesker som ikke har noen å snakke med om det som plager dem mest. Ingen som de kan dele sine innerste tanker med. Derfor tar de kontakt med oss på chat og telefon. Og derfor er det ofte at vi får høre: «De mest krevende tankene er de du ikke deler. Takk for at dere lyttet.»

Vår visjon er «Alltid et menneske å snakke med når livet er vanskelig». Men vi vet at et lyttende øre fra en venn, kollega, lærer eller familiemedlem kan snu et helt liv. Derfor, løft blikket! Se om det er noen rundt deg som trenger deg. I Kirkens SOS tror vi at det skjer noe hos den som blir lyttet til.

En gruppe som har store utfordringer, og som vi i Kirkens SOS har varslet om i mange år, er barn og unge. De kjenner på utenforskap og ensomhet. Hva de forteller? Det er historier så mørke at man skulle ønske at de var diktet opp.
Publisert: