• "De største truslene mot folkehelsen er det framvoksende Forskjellssamfunnet med nyfattigdom, med prestasjonspress og utrygghet i arbeidslivet - samt en utbredt rasisme som er normalisert, ja, nesten gjort til en dyd," skriver Per Fugelli. Hilde Thomsen

Slipp helsen fri – det er vår

Helsedirektoratet gjør helsen til et melankolsk prosjekt, der livets lyse sider blir omskapt til varselstrekanter.