Folk bør være opprørt over de lave straffene, ikke over dommerne i Stavanger tingrett

DEBATT: I to avgjørelser har dommerne i Stavanger tingrett vekket mange folks harme og sinne.

«Folkevalgte skal kommunisere med domstolene gjennom lovvedtak på Stortinget», skriver Christian Wedler.

Debattinnlegg

 • Christian Wedler
  Christian Wedler
  Gruppeleder, Stavanger Frp
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Den ene avgjørelsen gjaldt vold mot ektefellen. Han fikk en latterlig lav straff på kun 30 timers samfunnsstraff!

Den andre avgjørelsen var voldtekt av to kvinner. Også her fikk overgriperen latterlig lav straff, prisen han må betale for å ha gjort store skader på to kvinner liv ble kun 3 og et halvt års fengsel.

Sinnet mot domstolene blir feil

Dette er eksempler på svært lave straffer for grove forbrytelser. Folk bør være opprørt over de lave straffene, men selvsagt ikke over dommerne i Stavanger tingrett. Det er de partiene på Stortinget som stemmer imot å øke straffene for denne type kriminalitet som bør stå til rette for dette.

Sinnet mot domstolene reiser seg i flere innlegg. Et av de verste er SVs Eirik F. Sakariassen som leder folk mot dommerne og domstolen i stedet for politikerne på Stortinget. Det vitner om total intellektuell kollaps når Sakariassen får seg til å skrive «at det er på tide at de som dømmer i Stavanger tingrett går noen runder med sine egne verdier og sitt eget kvinnesyn». For deretter å avslutte med å anklage dommerne i tingretten for å følge Bibelen i stedet for norsk lov.

Les også

Straffnedsettelse ved voldtekt av prostituerte er et rettssikkerhetsproblem

Folkevalgte skal kommunisere med domstolene gjennom lovvedtak på Stortinget. Ikke på Facebook, ikke i avisinnlegg og heller ikke på Twitter som en annen gal mann i USA nå bruker dagene sine på. En fri og uavhengig domstol er selve kjernen i den moderne rettsstaten.

Familievold-saken gjaldt en mann som hadde banket sin daværende kone etter å ha oppdaget at hun hadde vært utro. Han hadde skaffet seg uberettiget tilgang til hennes mobiltelefon, og før volden ble utøvd, hadde han akkurat sett bilder av sin kone ha sex med andre menn.

Siden han hadde slått kona ble han selvsagt funnet skyldig. Spørsmålet var derfor lengden på straffen. Først fikk han strafferabatt pga. lang saksbehandlingstid hos politiet. I tillegg ble det lagt noe vekt på sinntilstanden slik at han fikk noe rabatt for dette.

For dette overgrepet burde han selvsagt fått fengselsstraff. Da må Stortinget vedta å økte straffene eller endre reglene, fordi domstolene skal etter rettspraksis legge vekt på saksbehandlingstid og sinnstilstand til lovbryteren ved straffeutmåling.

Burde vært strengere

I voldtektssaken ble mannen funnet skyldig og straffen ble satt til 3 og et halvt års fengsel. Etter min mening burde det vært enda strengere, og jeg forstår godt at folk er opprørt. I den konkrete saken la dommerne vekt på at overgrepet fant sted etter at de to kvinnene først hadde avtalt å selge sex til denne mannen, men at de av ulike grunner ombestemte seg. Dommerne legger til grunn at det hadde kvinnene selvsagt lov til, og at når de hadde ombestemt seg og overgripere tvang seg til sex, så måtte han straffes for voldtekt.

Bør behandles ulikt

I SVs Eirik F. Sakariassens verden blir dette til at dommerne har moralske fordommer mot prostituerte og gir prostituerte mindre vern enn andre kvinner. Etter å ha lest dommen er det ingen grunn til å anklage at så har skjedd. Derimot har dommerne lagt vekt på at situasjonen hvor det på forhånd er avtalt å ha sex mot betaling, er annerledes enn voldtekter hvor det ikke er på forhånd avtalt å selge sex. Slike voldtekter (hvor det ikke er avtalt på forhånd å selge sex) bør etter dommerens mening straffes hardere enn voldtekter hvor det er avtalt på forhånd å selge sex. Som sagt så mener jeg at straffene for begge situasjonen bør være høyere enn i dag, men så lenge straffen skal vurderes konkret, så mener jeg at de to ulike situasjonene bør behandles ulikt.

Les også

Fikk lavere straff fordi voldtektsofrene var prostituerte

Straffenivået bør økes

Jeg vil gjenta igjen at straffenivået for vold mot kvinner og voldtekter bør økes generelt. Men justispolitikk er mer komplisert enn det. Selvsagt bør straffen utmåles individuelt. En overfallsvoldtekt bør selvsagt straffes enda høyere enn andre voldtekter. Selv om hver eneste voldtekt er uavhengig av situasjon en uendelige forferdelig forbrytelse.

Hvis det er lik straff til alle folk er opptatt av, så bør alle og enhver vurdere om ikke likhetstanken er strukket for langt.

Publisert:
 1. Stavanger tingrett
 2. Overgrep
 3. Voldtekt
 4. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 3. Ryfylke har fått sin første vingård

 4. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 5. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 6. Ny utrolig rekord for Haaland