Håndverkere må påtvinges bedre forsikringer

DEBATT: Rettighetene du har som håndverkerkunde er svært ofte fullstendig verdiløse. En obligatorisk forsikringsordning bør på plass.

Jeg har ser ingen god grunn til at en uheldig håndverkerkunde skal være så forferdelig mye dårligere stilt enn en uheldig charterturist, en uheldig advokatklient eller en uheldig silikonbrystkjøper.
  • Arvid Berentsen
    Arvid Berentsen
    Advokat
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For mange huseiere opplever å få ufagmessige leveranser når de engasjerer håndverkere til vedlikehold, oppussing eller ombygging. Håndverkertjenesteloven gir forbrukerne en reklamasjonsrett i fem år, og hvis håndverkerfirmaet selv nekter å utbedre, kan forbrukeren kreve erstatning eller prisavslag. Dette høres jo vel og bra ut.

Problemet er at svært mange håndverkerfirmaer som får erstatningskrav mot seg, dels ikke ønsker og dels ikke evner å gjøre opp. Når det skjer, er forbrukeren som regel sjakk matt.

Et nytteløst krav

TV 2 Hjelper deg fortalte torsdag denne uken historien om stavangerkvinnen Isabell Håvardsholm som skulle totalrenovere badet sitt og engasjerte et tilsynelatende seriøst rørleggerfirma. Badet ble anlagt uten fall mot sluk, såre fliser ble oppmontert på veggene og kalkutslag piplet ut gjennom gulv- og veggfliser. Rørleggeren besvarte reklamasjonene hennes med fakturering og faktureringstrusler, og Håvardsholm tok naturlig nok saken til tingretten.

Etter at tingretten hadde dømt rørleggeren til å betale henne 205.000 kroner i erstatning og saksomkostninger, anket håndverkeren til lagmannsretten og Høyesterett. Ankene førte ikke frem, og kravet har nå passert 250.000 kroner. Etter at saken var avsluttet i Høyesterett, slo rørleggeren firmaet sitt konkurs. Håvardsholm kan sannsynligvis se langt etter de pengene hun har krav på.

Håvardsholms historie er dessverre langt fra enestående. Enhver advokat som har arbeidet noen tid med håndverkersaker, har opplevd at klienter som hos domstolene eller Forbrukerklageutvalget er tilkjent betydelige erstatningsbeløp, ikke får oppgjør fordi håndverkerfirmaet ikke evner eller ønsker å betale. Som regel er det også lite eller ingen ting å hente hos tjenesteyterens ansvarsforsikringsselskap – hvis håndverkerfirmaet i det hele tatt har noen ansvarsforsikring.

Kravet vokser ofte

En charterturist som har kjøpt en reise og fått denne avlyst fordi turoperatøren går konkurs, vil ofte være sikret et oppgjør gjennom Reisegarantifondet. En klient som får medhold i et erstatningskrav mot en advokat som har gitt elendige råd, vil kunne få oppgjør fra advokatens ansvarsforsikringsselskap fordi advokatene er pålagt å ha profesjonsansvarsforsikring av en viss størrelse og kvalitet. En pasient som er uheldig med behandlingen hen får ved en privat klinikk, vil kunne få erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), uavhengig av privatklinikkens økonomi.

En uheldig håndverkerkunde vil typisk kunne ha et ganske stort krav mot tjenesteyteren. Det koster å rive et dårlig håndverk for så å gjenoppbygge det fagmessig. Og det koster å kjøpe bistand fra takstmann, eventuelt andre sakkyndige og advokat – hvilket man ofte trenger for å få medhold i domstolen eller Forbrukerklageutvalget. Når saken er endelig avgjort, er det ikke uvanlig at forbrukeren har et krav på en del hundre tusen kroner. Men i mange tilfeller viser det seg altså at det ikke er noen penger å hente hos håndverkerfirmaet – ei heller hos firmaets eventuelle forsikringsselskap da ansvarsforsikringen er for dårlig til at kravet dekkes.

Noen får, andre ikke

Jeg har ser ingen god grunn til at en uheldig håndverkerkunde skal være så forferdelig mye dårligere stilt enn en uheldig charterturist, en uheldig advokatklient eller en uheldig silikonbrystkjøper. Derfor finner jeg det også fullstendig ubegripelig at håndverkerbedrifter ikke er pålagt å ha en obligatorisk ansvarsforsikring som dekker erstatningskrav kunder har fått rettens medhold i. Dette er forholdsvis enkelt for både lovgiver og for håndverkerbransjene selv å få på plass. Og det bør gjøres snarest – til både forbrukernes og håndverkernes beste.

Når saken er endelig avgjort, er det ikke uvanlig at forbrukeren har et krav på en del hundre tusen kroner. Men i mange tilfeller viser det seg altså at det ikke er noen penger å hente hos håndverkerfirmaet – ei heller hos firmaets eventuelle forsikringsselskap da ansvarsforsikringen er for dårlig til at kravet dekkes.
Publisert: