Ålgårdbanen må åpnes igjen – nå!

JERNBANE: I godt og vel fire tiår har gjenåpning av Ålgårdbanen vært et sporadisk politisk tema. Like lenge har de fleste lokalpolitikerne ytret seg positivt til ideen. Likevel er det fortsatt, bortsett fra en og annen dresin, lite skinnegående trafikk å se på strekningen

Ålgårdbanen har ligget brakk siden godstransporten opphørte i 1988. Nå brukes traseen til turer og rekreasjon. Leserbrevskribentene vil ha ordinær togtrafikk her så snart som mulig.

Debattinnlegg

 • Trond Egil Aasen Bøe
  Leder av Ålgårdbanens venner
 • Hallgeir Langeland
  Leder av Naturvernforbundet Rogaland
 • Kjell Egil Onsrud
  Leder av For Jernbane
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Få partier har over tid evnet å prioritere gjenåpning av Ålgårdbanen i den samferdselspolitiske debatten. Flertallet har i stedet valgt å bruke samferdselsmilliardene på nye og større bilveier. Resultatet har blitt mer trafikk og nye køer på andre steder.

Lavthengende frukt

Det er ikke for seint å bringe Ålgårdbanen tilbake på sporet. I en tid der vi må satse tungt på effektiv og klimavennlig kollektivtransport, henger Ålgårdbanen der som en lavthengende frukt. Gjenåpning av banen vil være en samfunnstjenlig investering av flere grunner:

•Gjenåpning vil kunne gjøres for en relativt sett rimelig penge. Grunnerverv er allerede gjort og underbygning er på plass.
•Gjenåpning vil bidra til at flere kan reise kollektivt. Sandnes – Ålgård kan betjenes med 10–12 minutter kjøretid, Stavanger–Ålgård med 25–30 minutter kjøretid. Til sammenlikning tar det i dag dobbelt så lang tid med buss 23 og bytte på Sandnes.
•Gjenåpning vil avlaste veinettet og muliggjøre en mer skånsom utbedring av parallell E39, som i større grad vil ivareta boområder og jordvernhensyn.
•Gjenåpning vil kunne bidra til å nå Stortingets målsettinger om kutt i klimagassutslipp, nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene og redusert nedbygging av matjord.

Mye billigere enn E39

Tilstandsrapporten fra Jernbaneverket (2012) viser at det vil koste 914 millioner 2020-kroner å ruste opp banen mellom Ganddal og Ålgård. Det gir en byggekostnad per kilometer på cirka 77,5 millioner kroner. Det nyeste anslaget for ny E39 Ålgård–Hove, viser til sammenligning 243 millioner per kilometer.

Trafikktellinger gjort av Statens vegvesen viser at majoriteten av trafikk på dagens E39 Sandnes–Ålgård har Ålgård/Figgjo-området som start eller målpunkt. En gjenåpnet Ålgårdbane, som tar en større andel av transportarbeidet, muliggjør en rimeligere utbedring av eksisterende vei. Dette vil i større grad ivareta de lokale boområdene og jordbruksinteressene. Konfliktpotensialet med befolkningen blir betydelig redusert.

Det bor i dag ca. 10 000 innbyggere på Ålgård og Figgjo. 60–70 prosent av disse pendler til arbeid og skole i retning Sandnes og Stavanger. De fleste bor i gang eller sykkelavstand fra jernbanelinja. I tillegg vil banen kunne betjene en av fylkets største attraksjoner, Kongeparken. Med et attraktivt togtilbud vil andelen kollektivreisende øke betydelig sammenliknet med dagens busstilbud.

Sparer mye matjord

Ålgårdbanen ble opprinnelig planlagt og bygget som en mulig fremtidig parsell av Sørlandsbanen. Eksisterende underbygning og kurvatur vil etter en opprustning tillate togtrafikk i inntil 100 km/t.

Stortinget har også en målsetting om at nedbygging av matjord nasjonalt skal begrenses til maks 4000 mål per år. Jernbane er arealeffektiv transport. Ålgårdbanens trasé ligger allerede klar og ingen ny matjord vil gå tapt. Ny togtrafikk vil også kunne stimulere til å utvikle nye bo- og næringsarealer på Figgjo og Ålgård hvor man unngår å bygge på landbruksjord.

Gjenåpning av Ålgårdbanen, sammen med en enklere utbedring av eksisterende E39, vil være positivt for bomiljøene på Figgjo og Ålgård. Videre vil det bety kutt i klimagassutslipp, færre biler i trange bysentre på Nord-Jæren og redusert forbruk av jordbruksjord. Det er vinn-vinn og trolig til en samlet kostnad som ikke blir større enn ved å bygge de mest påkostede alternativene for ny fire-felt motorvei Hove–Ålgård.

To tog går nå

Det går to tog nå. Det ene heter Nasjonal Transportplan (NTP) som er under utarbeiding. Den andre heter Planprogram for dobbeltspor Skeiane-Nærbø. Gjenåpning av Ålgårdbanen bør inn begge steder. Ikke minst i planprogrammet siden Ålgårdbanen er en avgreining til Jærbanen.

Den endeløse debatten om Ålgårdbanens framtid må nå avløses av konkret politisk handling. Ålgårdbanen er en del av løsningen på regionens klima- og transportutfordringer!

Publisert:
 1. E39
 2. Kongeparken
 3. Kollektivtransport
 4. Nasjonal Transportplan

Mest lest akkurat nå

 1. Som å bli truffet av markedsavdelingens ømme julegodstog

 2. Snøvær skaper problemer på Stavanger lufthavn, Sola: – Vi fikk ingen informasjon

 3. Advarer mot svært glatte veier

 4. Fjerner populær gaveordning på kort varsel

 5. Her fosser strøm-milliardene inn

 6. Halvannet år etter at Konrad Åsnes (18) brakk nakken i en stupeulykke i Godalen, ble stupebrettet fjernet