Vi har E39-løsningen som er bedre for bilene, bøndene og biene, så hva venter vi på?

SAMFERDSEL: Bruk gamle E39 til lokaltrafikken til Figgjo og Ålgård som nå. Trafikken til Sirdal og Sørlandet kan gå i nye E39, for det meste i tunnel. Vi får dermed fire felt til prisen for to og sparer hele 1,7 milliarder kroner.

Publisert: Publisert:

Miljøpartiet De Grønne ønsker en bedre og vesentlige rimeligere løsning for E39 mellom Bråstein-Ålgård. Foto: STATENS VEGVESEN

Debattinnlegg

 • Erlend Kristensen
  MDG Sandnes

Miljøpartiet De Grønne ønsker en bedre og vesentlige rimeligere løsning for E39 mellom Bråstein-Ålgård. En helhetlig løsning som kan åpne for finansiering av den viktige tverrforbindelsen, men i tunnel og som dermed sparer matjord og dyrebar natur.

I Sandnes kommunestyre mandag 7. september holdt Bjarne Berntsen et flammende innlegg i saken om E39-traseen over Figgjo. Hans personlige engasjement ser ut til å ha fått posisjonen til å snu. Nå ønsker hele kommunestyret å gå inn for lang tunnel, som det ikke er finansiering til. Samtidig har fylkesmannen lagt inn innsigelse mot kort tunnel på grunn av jordvern. Saken er dermed helt låst.

Berntsen avgjørende

Det er gledelig at én mann kan snu posisjonen i en så viktig sak. Men MDG stemte imot vedtaket, da det ligger ønske om at fylkesmannens innsigelse om jordvern skal oppløses, slik at det det kan åpnes for å velge kort tunnel allikevel. Dette alternativet burde ha vært lagt dødt før videre forhandlinger med staten. Men vi kan ikke bare vedta lang tunnel, når pengene er borte.

Rushtidsavgiften er fjernet og med det en vesentlig del av finansieringen av bymiljøpakken. I tillegg valgte politikerne en overdimensjonert fire felts vei fra Vagle til Skjæveland, som knapt brukes, siden vi ikke har tverrforbindelsen på plass. Nevnte veistubb gikk for øvrig med stort underskudd, som nå er overført Bymiljøpakken. Men skal figgjobuene, matjorda og uberørt natur betale prisen for dette?

Heldigvis har ordføreren sagt at dette må vi ta lærdom av, spesielt med referanse til at Vagle-Skjæveland aldri skulle vært bygget som firefelts vei. Da er det lys i enden av tunnelen. For løsningen har vi, men det fordrer at vi faktisk har lært av tidligere feil. MDG ønsker altså at vi skal velge lang tunnel, men med kun ett tunnelløp. Det å gå fra 1850 meter, lang tunnel, til 470 meter, kort tunnel, mellom Bråstein og Figgjo, gir en innsparing på 450 millioner. Det vil si 326 000 kroner per meter tunnel. På strekningen Figgjo-Ålgård planlegges det ytterligere en tunnel på 3300 meter.

Tunnel med et løp

Å nedskalere til et tunnelløp, som for Fedabroa med tunnelanlegg, som de fleste vil si er meget god standard, vil vi altså kunne spare rundt 1,7 milliarder. Med denne løsningen vil tungtrafikken som skaper den verste støyen forsvinne fra Figgjo og Ålgård og det vil nærmest være tomt for trafikk på gamle E39 om nettene. Køene i helgene vil også forsvinne, da vi slipper å kjøre i kun to felt, gjennom flere rundkjøringer og blant lokaltrafikken på Ålgård. Dette vil være en mer enn god nok veiløsning. Vi politikere skal ikke bare vedta veibygging, men også sørge for at vi får mest mulig for pengene vi er satt til å forvalte for fellesskapet. Ikke minst skal vi også ivareta andre viktige forhold, som jordvern og dyrebar natur.

Med dette grepet kunne vi også finansiert tverrforbindelsen i tunnel mellom Bråstein og Vagle, vel 3 kilometer, og fortsatt sitte igjen med en god innsparing.

Bompenger for tunnelen

Men kan tverrforbindelsen via tunnel finansieres ved egen bompengeinnkreving? Hovedtrafikken vil være tungtrafikk til Vagle og blir en snarvei for jærbuen til og fra E39. Jærenpakken skulle finansiere tverrforbindelsen, men den pakken ble det aldri noe av på grunn av bompengeopprøret. De som bruker tverrforbindelsen vil altså slippe bompenger.

De fleste vil være enige i at dette er urimelig. Styringsgruppen burde derfor kunne kreve at det skal være egen bompengefinansiering. Også på denne måten kan vi altså realisere den viktige tverrforbindelsen, samtidig som vi bevarer matjord og de flotte naturområdene mellom Bråstein og Foss Eikeland. Nå må vi slutte å drømme om gratis veier og heller bare velge fire felt for prisen av to. To pluss to blir, som alltid, fire! Men spørsmålet er om vi faktisk har lært?

Publisert:

Les også

 1. Bonde Øyvind Jonassen om trasé­vinglingen i Sandnes: – Dette er makt­misbruk. Nå må noen snart skjære igjennom

 2. Overskridelsen like stor som bompengeinntektene fra 38 bomstasjoner i fem måneder

Mest lest akkurat nå

 1. To nye smittetilfeller i Sola, elever på Stavanger-skole i karantene

 2. Dette blir dyrere neste år

 3. Slik skal Bussveien krysse Madlaveien

 4. Er det eit offentleg ansvar å gi Kurt Nilsen millionlønn til jul?

 5. Klinikksjef ved SUS smittet - ledergruppen i karantene

 6. Har brukt 11 millioner på opprydding. Finner fortsatt Ryfast-plast i fjordene

 1. E39
 2. Jordvern
 3. Bjarne Berntsen
 4. MDG