Selvgransking i vindkraftsakene er ikke godt nok

VINDKRAFT: Olje- og energidepartementet (OED) fikk i oppgave å granske seg selv og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sin konsesjonspraksis i vindkraftsaker. Selvsagt finner de ingen feil i saksbehandlingen.

Granskingen av tildelte vindkraftkonsesjoner er null verdt, fordi de involverte har gransket seg selv, skriver innsenderen.

Debattinnlegg

 • Knut Sellevold
  Knut Sellevold
  Sandnes
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

19. juni år vedtok Stortinget å be regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivingens krav, skal forvaltningen stanse vedtaket. Bakgrunnen for vedtaket er den massive kritikken som er rettet mot NVE og OED for konsesjonspraksis i vindkraftsaker.

Dette vedtaket var altfor upresist, så kravet kom tidlig fra flere hold om at det måtte oppnevnes en uavhengig granskingskommisjon som gransket både NVE og OED og samspillet mellom dem. Også gjeldende lovgivning burde gjennomgås.

Selvgransking ble valgt

7 oktober får vi svar. Regjeringen har tolket vedtaket slik at OED får i oppgave å granske seg selv og NVE. Selvsagt finner de ingen feil i saksbehandlingen. Dermed unngår regjeringen å ta opp de virkelig kontroversielle punkter i konsesjonspraksisen som har vært til nå. Øyvind Kjus har lang erfaring fra ulike utredningsoppgaver. Han peker på følgende:

1: Ansvar for «arealsaker» i energispørsmål er lagt til utbyggingsetaten OED/NVE og er ikke regulert av plan -og bygningsloven. Det er dermed ikke en uavhengig etat med et samfunnsmessig totalperspektiv som utreder, men en utbyggingshungrig fagetat med særinteresser. Selv hevder de at de forvalter Stortingets ønsker. Ikke rart at både lokale og regionale miljøinstanser føler seg overkjørt. Denne praksis vil man nå videreføre i en «forbedret» utgave, Det er ikke holdbart. Dette må opphøre. Energiloven kan ikke fungere som en statlig «unntakslov».

Tette bånd

2: Klager på NVE sin konsesjonspraksis avgjøres av nærmeste overordnede som er OED. Med de tette bånd det er mellom OED og NVE, burde det vært en uavhengig klagenemnd som behandlet disse sakene. Ikke rart at OED frifinner seg selv. Slik gransking er ikke med på å skape tillit til våre forvaltningsmyndigheter. Det vil heller ikke føre til ro i vindkraftsakene.

3: Et hovedpunkt i kritikken mot NVE's konsesjonsbehandling er at den ikke holder faglig mål. Utfordringen er at det ikke er noen almen faglig anerkjent metodikk for å følge opp Miljødirektoratets veiledning. Mange av punktene i denne veiledningen er ikke tatt hensyn til, eller blir ikke omtalt i konsesjoner som er gitt.

Dermed har NVE og OED ut fra sine interesser vektlagt de momenter som taler for konsesjon. Konsesjonen for Stadt- utbyggingen er et grelt eksempel på dette. Standardkonklusjonen om at «samfunnsnytten er større enn ulempene», er rett og slett skjønn som ikke lar seg etterprøve. Slik denne granskingen nå framstår mener jeg dette er en sak for Riksrevisjonen.

Naturraseringen fortsetter

Denne overskriften lå ute på NRK sine nettsider for en tid siden. «Erna Solberg og 63 andre statsledere har signert en erklæring hvor de forplikter seg til en rekke miljøverntiltak fram mot 2030». Et av de viktigste tiltakene er bevaring av urørt natur og artsmangfold. Vi ser lite av dette i den politikk som nå føres. Jeg vil peke på følgende. Regjeringen viderefører en «justert» versjon av nåværende konsesjonspraksis i vindkraftsaker. Her trengs det langt mer radikale endringer. Utbygging av havvindkraft er altfor lite utredet med tanke på økologiske og miljømessige konsekvenser.

Regjeringen vil åpne for friere dispensasjonsadgang for bygging i strandsonen og åpne for friere dispensasjonsadgang i areal -og bygningsloven. Private grunneiere skal få større makt. Vindkraftutbyggerne vet å friste med penger og hemmelige avtaler for å få tilgang til nye områder. Regjeringen gir ingen signaler om at faginstanser innen økologi og naturvern skal få større medvirkning i beslutningsprosesser. Mer enn noen gang tidligere blir det viktig å få inn folkevalgte som tar på alvor de advarsler som kommer fra økologisk- og miljøfaglig hold.

Dette vedtaket var altfor upresist, så kravet kom tidlig fra flere hold om at det måtte oppnevnes en uavhengig granskingskommisjon som gransket både NVE og OED og samspillet mellom dem.
Publisert:
 1. Vindkraft
 2. OED
 3. NVE
 4. Naturvern

Mest lest akkurat nå

 1. Nå kan du få «Regå» i hagen

 2. Ble tobarnsmor med 18 års mellomrom: – Jeg er ikke lenger så skråsikker

 3. Ja, det er lov med viltkjøring på Motorveien...

 4. –1800–1900–2000. Solgt!

 5. Trump vekker avsky etter minneord

 6. Forteller om krevende innspillingsdager på Orre, Bryne og ekte plattformer