Ta vare på det historiske Storhaug!

STAVANGER: Hensyn som ble tatt i Paradis på Storhaug vest, må tilsi samme hensyn i øst.

Disse blokkene – planlagt der Rema 1000 nå ligger, like ved munningen av Storhaugstunnelen på østsiden av Storhaug i Stavanger – vil ta utsikten fra beboere i Erfjordgata like ovenfor.
  • Øystein Solberg, Randi Holgersen, Ou Yang Xiong, Margareth S. Roba (på vegne av Martha Lea), Gunn Lisbet Gaarden, Sissel Finnesand og Joachim Nakken
    Erfjordgata 30–42, Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi bor i det som for oss er verdens beste gate. En rolig blindgate hvor alle kjenner hverandre. Husene er restaurert, og den ene husrekken har et grøntområde som nærmeste nabo. Erfjordgata bærer på en stolt arbeiderstrøkhistorie, og her har vi til og med utsikt helt til Lifjellet. Husene her har vært bebodd i generasjoner, og mange av oss har bodd i denne gaten i hele vårt voksne liv.

De østvendte husene har alltid hatt utsyn over det gamle industriområdet i Lervig. Her har det vært utsikt mot fjord og fjell i over hundre år. Området ned mot sjøen var preget av fabrikker med høye skorsteiner. Her lå blant annet Tinnfabrikken med det karakteristiske hagltårnet, et 58 meter høyt jerntårn med et smeltehus på toppen. Selv om piper og tårn raget høyt, har området vært lyst og luftig, og bydd på et storslått panorama innover mot Ryfylke.

Hagltårnet til Stavanger Tinfabrikk lå var et landemerke i Stavanger. Nordkronens I bakgrunnen Foto fra 1974, før rivingen av tårnet.

Tar vekk fjorden og fjellene

Men nå kan mye endres. Det historiske Storhaug er i ferd med å tape kampen for profittbaserte utbyggere av de høye blokkene som nå er planlagt i Haugesundsgata. Vi trenger hjelp fra kommunestyret.

Etter planene får vi åtte-etasjers bolig- og næringsblokker rett foran oss. Borte blir fjorden, og borte blir fjellene. Vi vil bli inneklemt bak en vegg av høyhus som bryter helt med områdets naturlige topografi.

Vi skjønner det ikke. Hvorfor skal vi stenges inne, mens nye beboere i de øverste etasjene kjøper utsikten vår?

Lervig er i dag allerede massivt utbygget, med bl.a. høyhus på 18 etasjer. Vi har forståelse for at et transformasjonsområde må fornyes og utvikles. Vi har forståelse for at alt ikke kan være som før. Vi har måttet akseptere en byutvikling hvor de høyeste husene har blitt plassert ytterst ved sjøen, for så å trappe ned høydene inn mot Storhaugplatået.

Da den forrige reguleringsplanen ble vedtatt for dette området, var maks høyde seks etasjer. Men i 2015 endret det daværende bystyret dette til åtte etasjer. Og som om ikke det var nok, ble det også regulert inn mulighet for tekniske rom, drivhus med mer på taket. Åtte etasjer tilsier en takhøyde mer enn 12 meter over vårt hagenivå, med en mer eller mindre sammenhengende bebyggelse fra Johannes læringssenter til Storhaugtunnelen.

Les også

Juni 2015: 140 leiligheter i Stavanger øst satt på vent

Blokkene i Haugesundsgata er planlagt på tomten der Rema 1000 i dag holder til.

Fire gode grunner

I reguleringsbestemmelsene fra 2015 står det at «bygge- og anleggstiltak for byggeområdene må være satt i gang senest fem år etter vedtak». Da tidsfristen var i ferd med å utgå, sendte utbyggerne inn ønske om en forhåndskonferanse for byggetrinn 1. Vi mener at det er minst fire grunner til at kommunestyret må gjøre en ny vurdering av planen med hensyn til høyder, slik den nå foreligger i byggetrinn 1.

  1. Reguleringsplanen av 12. januar 2015 begrunner utvidelsen fra seks til åtte etasjer med at det på nabotomten i øst er gitt en slik aksept. Men det er ikke lenger korrekt. I dag utgjør denne tomten realisering av Lervig skole med mer. Forutsetningene som plan 2374P bygger på, er dermed borte.
  2. Kommunestyret har stoppet reguleringsplan for området i Paradis på vestsiden av Storhaug. Noe av begrunnelsen har vært at det blir en for massiv utbygging i nærheten av etablerte boområder. Her hos oss er avstanden til planlagte nybygg betydelig mindre enn tilfellet var i Paradis.
  3. Vi tror at kommunestyret ikke hadde tilstrekkelig kunnskap om hvor skjemmende åtte etasjer ville bli for området, og det historiske arbeiderstrøket som våre hus representerer i dag. Nå er det mulighet for å rette opp urimelighetene i planen.
  4. Vi nevner også at hensynet til Steinhagen barnehage umulig kan være tatt tilstrekkelig hensyn til i planen.
Spesielt i halvåret når det ikke er blad på trærne nedenfor Steinhagen barnehage, forsvinner mye av utsikten for både barnehagen og beboere i Erfjordgata, der bildet er tatt.
Les også

Kristin Hoffmann: «Snakker om stedstilpasning, utsletter landskap»

Les også

Kristin Hoffmann: «Hvorfor har ikke Hillevåg-unger tilgang til sjøen?»

Like mye verdt?

Når vi ser hva som er i ferd med å skje med nærområdet vårt, blir spørsmålet uunngåelig: Er det forskjell på synet på byutvikling i de vestlige deler av Storhaug, kontra de østligste?

Vi understreker at vi støtter og har den største forståelse for kravene til beboerne i vest. Men vi kan ikke akseptere en slik urettferdighet for oss i øst. Er det virkelig slik at det klassiske, historiske direktørboligområdet er mer verdt enn vårt klassiske, historiske arbeiderboligstrøk?

Vi tror ikke det. Derfor må politikerne ta opp plan 2374P – Haugesundsgata 39–43 til ny behandling. Dagens politiske flertall var modig nok til å ta hensyn til beboernes ønsker i Paradis. Vi ber ikke om annet enn at det samme skjer hos oss på Storhaugs østside.

Vi har valgt å bo på Storhaug fordi vi trives her og syns det er en tradisjonsrik og spennende bydel. En bydel som langt på vei har maktet å ta vare på det historiske Storhaug. Her har historie og utvikling gått hånd i hånd. La oss stå sammen om å fortsette slik.

Publisert: