Et museumsløft for fremtiden

DEBATT: Nylig la Rådmannen i Stavanger frem sitt forslag til handlings- og økonomiplan for de neste fire årene. Det var et stramt kulturbudsjett han presenterte, og for Museum Stavanger (MUST) sin del var det i likhet med de siste årene et budsjett uten reell dekning for lønns- og prisvekst.

«Dagens driftsbudsjett gir ikke rom for nødvendige fornyingsprosjekter og midler til vedlikehold og rehabilitering», skriver Siri Aavitsland.

Debattinnlegg

  • Siri Aavitsland
    Siri Aavitsland
    Adm. direktør, Museum Stavanger (MUST)
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

MUST fikk en gledelig økning i investeringsbudsjettet, hovedsakelig til nytt grafisk museum. Men museets store utfordring er at vi ikke har penger til å opprettholde dagens nivå i vår drift. Økonomien har vært stram helt siden museet ble konsolidert i 2010, noe som også har vært tatt opp med staten og våre største eiere Rogaland fylke og Stavanger kommune en rekke ganger.

Den brede kombinasjonen av kulturhistorie, kunst, natur og sjøfart og industri gjør MUST til et særpreget og unikt museum i norsk sammenheng.

Nedbemanninger

Museet har derfor de siste årene måtte foreta omorganiseringer og nedbemanninger, mens museets forvaltningsoppgaver har økt. Vi har utviklet en enhetlig og effektiv organisasjon med tverrfaglig samarbeid og med godt og nyskapende formidlingsarbeid. Men dagens driftsbudsjett gir ikke rom for nødvendige fornyingsprosjekter og midler til vedlikehold og rehabilitering.

Den brede kombinasjonen av kulturhistorie, kunst, natur og sjøfart og industri gjør MUST til et særpreget og unikt museum i norsk sammenheng. Vi har ansvar for 9 museumsanlegg, deriblant Stavanger Museum med Norsk barnemuseum, Stavanger Kunstmuseum, Stavanger Maritime Museum, Norsk Hermetikkmuseum, Utstein kloster, Breidablikk og Ledaal. Museet har et stort samfunnsansvar og forvalter 17 bygg, to historiske fartøy, 200.000 kulturhistoriske gjenstander og regionens viktigste kunstsamling. Vi mottar årlig ca 200.000 besøkende, inkludert 20.000 elever fra skoler i Stavanger som får gratis formidling i våre museer.

Kommer dårlig ut

Vi har foretatt flere sammenligningsanalyser og ser at både innen årsverk og offentlige bevilgninger kommer MUST dårlig ut i forhold til de det er naturlig å sammenligne seg med.
Vårt vedlikeholdsarbeid preges derfor av nødreparasjoner for å ta unna det verste. For at museene skal kunne ta vare på historien, må også byggene tas vare på. Stavanger er en sjøfartsby med en lang og stolt historie, og en kulturhovedstad i regionen med store samlinger av verdifull kunst og kultur. Det påhviler derfor kommunen som vertskapsby for, og eier av, museet et stort ansvar i å sikre dette for ettertiden. Spesielt er situasjonen alvorlig for byens kunstsamling som trenger nytt magasin og for Stavanger maritime museum hvor rehabiliteringsbehovet er kritisk.

Videre er mange av museets faste utstillinger gamle og utdaterte ut i fra så vel pedagogiske, museumsfaglige, estetiske og historiefaglige hensyn. Publikum fortjener moderne utstillinger som engasjerer og berører.

Stavanger står nå foran planleggingen av det store Utvandrer-, Domkirke- og Byjubileet i 2025, hvor nettopp byens kulturarv og identitet skal løftes frem. Vi ser på dette som en stor mulighet for å skape interesse for Stavangers historie og identitet. Gjennom forvaltningen av samlingene og utstillinger arbeider vi hele tiden med spørsmålet: Hvordan er kulturarven relevant for samtiden og fremtiden?

Kulturturismen

Skal Stavanger utvikle et sterkere og mer mangfoldig næringsliv, er kulturturismen et av flere viktige områder det er naturlig å satse på. MUST ønsker å være en viktig bidragsyter i denne utviklingen. Vi vil også minne om museets rolle i Nye Stavanger, og spesielt i profileringen som Norges fremste middelalderkommune, blant annet gjennom vår drift av Utstein kloster.

MUST er på vei til å bli et relevant museum i ordets beste forstand: Et moderne, inkluderende og engasjerende museum om byen og for regionens folk. Vi har lagt bak oss en sommer med rekordbesøk på museene våre, og nylig inviterte MUST og Arkeologisk museum til Museumsnatt, som ble en stor suksess med drøyt 3000 besøkende.

Trenger økt støtte

Potensialet for å styrke kulturbyen og Stavangerregionen gjennom en økt satsning på MUST er derfor stort. Men, vi trenger økt støtte for å klare å opprettholde og utvikle dagens drift, fornye utstillinger og vedlikeholde våre unike kulturhistoriske bygg og samlinger. Vi ønsker å satse mer, ikke mindre, på å dyrke frem og bidra til kultur- og turistregionen Stavanger. Vi setter derfor vår lit til at våre eiere ser verdien av å styrke museene og sikre bevaring og formidling av våre kulturskatter, for tiden bør nå være moden for et museumsløft i Stavanger!

Publisert: