Kraftbransjen feilinformerer

DEBATT: Utviklingen av kraftpolitikken går dessverre i feil retning.

«Norske strømkunder ender opp med regningen for andre lands klimagassutslipp selv om vi produserer mer fornybar energi enn vi selv bruker», skriver Johnny Håvik.

Debattinnlegg

  • Johnny Håvik
    Johnny Håvik
    Spesialrådgiver, Industri Energi
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fem år gammel

Under Energirike-konferansen i Haugesund gikk administrerende direktør i Lyse og styreleder i Energi Norge, Eimund Nygaard, til angrep på Industri Energi. Han hevder vi ikke ser fornybarindustrien som en selvstendig industri. Det er knapt mulig å bomme mer.

Historieløst

Påstanden er kunnskapsløs og direkte historieløs. Helt siden Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund ble stiftet i 1924 har Industri Energi kjempet for å bygge ut fornybar elektrisitet og for at bransjen skal ha stabile og gode rammevilkår. Uten vannkraften ville vi aldri vært verdensledende på kraftforedling. Dette er to industrier som er gjensidig avhengige av hverandre.

Det vi derimot er uenige med Nygaard og Energi Norge i, er hvordan vi best bruker vannkraften. Det var neppe utenlandskabler og opprinnelsesgarantier som motiverte norske bygdesamfunn da de godtok utbygging av fossefallene og bygde kraftverk på dugnad. Det var tanken om at vannet hadde en verdi som skulle komme fellesskapet til gode. Ikke bare skulle det skape industriarbeidsplasser, men også gi folk elektrisitet i hjemmene deres. Det skulle tatt seg ut om man fortalte dugnadsgjengen at de i fremtiden må betale ekstra for å bevise at de bruker vannkraft!

Vannkraften er en ressurs som må komme hele samfunnet til gode. Utviklingen av kraftpolitikken går dessverre i feil retning. Etter press fra Nygaard og Energi Norge føres det en målrettet politikk for å øke strømprisene. Daværende energiminister Tord Lien (Frp) uttalte i forbindelse med lanseringen av energimeldingen i fjor at han var lei av lave strømpriser.

Energi Norges store hjertesak er å bygge flere utenlandskabler, aller helst til Storbritannia. Hvorfor det? Det handler ikke om kraftoverskuddet vårt, som allerede er mye mindre enn eksportkapasiteten. Heller ikke om forsyningssikkerheten. Den er allerede sikret gjennom eksisterende kabler. Nei, det handler om at strømprisene i Storbritannia er mye høyere enn de norske. North Connect-prosjektet med kabel mellom Norge og Skottland, som Lyse er medeier i, skal ikke først og fremst eksportere strøm til Storbritannia. Målet er å importere britiske strømpriser til norske kunders strømregning. Det er her i landet 95 prosent av vannkraften vår brukes.

Det Internasjonale Energibyrået (IEA) sier strømprisene i Norge vil dobles mellom 2020 og 2030. Årsaken er at vi bygger kabler til land som fremdeles produserer elektrisitet fra fossile kilder. De må i fremtiden betale mye mer for utslippene sine, en kostnad som lempes over på forbrukerne. Prisøkningen vil vi importere gjennom utenlandskablene. Slik ender norske strømkunder opp med regningen for andre lands klimagassutslipp selv om vi produserer mer fornybar energi enn vi selv bruker.

Ønsker samarbeid

Industri Energi anerkjenner absolutt fornybarindustrien. Den er noe av det viktigste vi har. Vi ønsker derfor alltid samarbeid med Energi Norge om saker av felles interesse, men aldri på bekostning av hva som er best for samfunnet som helhet!

Publisert: