Ikke bruk ostehøvel på barnehagen vår!

DEBATT: Å stenge enkeltavdelinger i robuste barnehager er ikke bare i strid med kommunens egne planer, det er også en kortsiktig løsning som ikke er til det beste for barna.

"Auglend barnehage har en brukertilfredshet på 90 av 100, flere barn på venteliste, lavt sykefravær og nesten ingen utskifting av personalet, og holder seg godt innenfor budsjettet", skriver FAU-leder.Einar Eracleous Hallgren.
  • Einar Eracleous Hallgren
    Einar Eracleous Hallgren
    FAU-leder, Auglend barnehage
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over seks år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er med vantro vi kunne lese om oppvekststyret forslag til kutt i barnehageplasser. Barnehagesjefens forslag har vært i henhold til gjeldende barnehagebruksplan og retningslinjer for dimensjonering av barnehager, som politikerne selv har vedtatt. Forslaget til barnehagesjefen bygger på en god prosess, der blant andre ledelsen og FAU i barnehagene har vært involvert. Basert på kriteriene robusthet, brukertilfredshet, økonomi og tilstand av bygningsmasse ligger Auglend barnehage svært godt an, og vi ble derfor veldig overrasket da Auglend barnehage ble valgt ut som en av barnehagene der det skal vurderes kutt.

Les også

Barnehageledere: - legg heller ned barnehager enn enkelte avdelinger

Like fortvilte

Vi har stor forståelse for fortvilte foreldre som mister barnehagen sin, men vi er like fortvilte! Nedskjæringer er tøft og upopulært, og går alltid ut over noen. Men hvem går det ut over, og hvor lenge? Kutt i hele barnehager er tøft når det skjer, nedskjæringer av avdelinger gir vanskeligere vilkår for de som er igjen, og er tøft lenge. Barnehagebygget står der med sin kapasitet, administrasjonsutgiftene er de samme, men tilskuddet synker med færre barn.

I sine egne kriterier og planer har politikerne vedtatt å satse på «robuste» barnehager, hvor mange har lest «robust» som stor. Men robust er ikke nyord for stor, større barnehager er mer robuste. De har større fagmiljø, nye bygg som imøtekommer nåtidens krav, gode uteområder, spesialrom (Auglend har f.eks. vannrom og gymrom). I barnehagebudsjettet er pengene til vikarer borte, så dersom noen er syke må disse dekkes opp ved omplassering av pedagoger. En større barnehage har flere å spille på i disse tilfellene, noe som er til det beste for barna.

Les også

Nytt og flott barnehagebygg har vi, og det får ikke kommunen ta fra oss

Relativt små baser med trygge voksne

Stor betyr heller ikke at barnehagen er dårlig eller upersonlig, vi har relativt små baser med trygge voksne. Selv om det er over 100 barn, kjenner de fleste hverandre. Auglend barnehage har to gode satsinger, «Være sammen» og «Lek med tegnspråk», som involverer både barn, ansatte og foreldre. Barnehagen har en brukertilfredshet på 90 av 100, flere barn på venteliste, lavt sykefravær og nesten ingen utskifting av personalet, og holder seg godt innenfor budsjettet.

Les også

Ap tror Stavanger kan unngå oppsigelser av barnehageansatte

Ramme oss hardt

Et kutt på inntil tre avdelinger (ca. 30 prosent av plassene) vil ramme barnehagen vår hardt. Ni gode pedagoger vil miste jobben, som betyr større belastning på de som er igjen. Dette går til syvende og sist ut over barna. Det vil medføre store endringer i barnegruppene, både når det gjelder sammensetning av voksne og barn. Dette går ut over stabiliten barna trenger.

Dersom den alternative nedjusteringen vedtas, vil den bety en merkostnad på 25 millioner i forhold til barnehagesjefens forslag. Dersom det ikke er så vanskelig å finne 25 millioner, ønsker vi at disse heller brukes til å heve kvaliteten i barnehage og skole. Det verste som kan skje, er at disse pengene tas fra et driftsbudsjett som allerede er kuttet til beinet.

Publisert: