Hvorfor trenger sykepleierstudenter filosofi?

DEBATT: En sykepleier står i sin praksis ovenfor mange utfordringer og alle involverer flere former for kunnskap.

– Ex.phil. er en unik anledning til å bli dannet som sykepleier og menneske, skriver Sebastian Rehnman.
  • Sebastian Rehnman
    Professor i filosofi, Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, og sertifisert filosofisk praktiker, NSFP
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For tiden drøftes det hva poenget med ex.phil. er ved UiS. For eksempel kan en spørre hvorfor en sykepleier skal lese filosofi. Hvis jeg etter ti år med emneansvar, skal prøve å svare veldig kort på det spørsmålet, ville svaret bli at en sykepleier skal ha ex.phil. for å bli mer kritiske, reflekterte og selvbevisste i omsorgen for den andres helse.

Ex.phil. innen helsefag har de siste ti årene vært tett opp mot sykepleiens praksis, med en problembasert tilnærming. Kurset inngår i en større helhet med andre faglige tilnærminger som også bevirker kritisk refleksjon og selvbevissthet.

Eksistensielle spørsmål

En sykepleier står i sin praksis ovenfor mange utfordringer og alle involverer flere former for kunnskap. Videre involverer pleie av en annens helse krav om hva en bør og ikke bør gjøre med seg selv og den andre i ulike situasjoner. Dessuten vekker omsorgen for den andres helse ofte spørsmål om sykepleierens egen eksistens, og pasient og pårørende stiller ofte eksistensielle spørsmål pga. sykdom. Dette er sykepleiere klar over gjennom sin praksis.

I ex.phil. streber vi på Det helsevitenskapelige fakultet etter å fordype denne praktiske forståelsen gjennom å spørre hva det vil si for meg og den andre å vite om og handle for helse. Vi prøver å forstå litt dypere hva de ulike formene for kunnskap er og vektlegger å ikke redusere disse til en eneste form for kunnskap. Vi ønsker å bli litt mer bevisst på hva det gode er som sykepleieren, pasienten og den pårørende etterstreber i omsorgssituasjonen. Vi søker å bli litt mer dannet i vår forståelse av hva det vil si å være et menneske med helse og sykdom, gjennom liv og død.

Menneskeligheten har stilt disse spørsmålene i et par tusen år, og vi nærmer oss disse i ex.phil. i dialog med det fellesskap som er vår tradisjon. Selvsagt når vi ikke helt fram til svar på spørsmålene i dette lille kurset, og ettersom filosofi krever fordøyelse og modning, gir ex.phil. en kompetanse som vil komme til nytte også senere i livet. Vi må huske at ex.phil. på vårt fakultet bare er en første innføring i helsevesenets vitenskapsteori og etikk. Fakultetet tilbyr også fordypning i filosofi både i master- og doktorgradstudiene. Begrunnelsen er den samme på alle nivåer: Vi ønsker eksistensielt og etisk reflekterte praktikere innen helsevesenet.

Gode, reflekterte praktikere

Ex.phil. er altså en unik anledning til å bli dannet som sykepleier og menneske. Men det virker for meg som om det i vår del av verden finnes sterke teknokratiske føringer innen utdanning og helsevesen. I stedet tenker jeg at vi for å leve vel som mennesker ikke først og fremst kan se på oss selv, på vår utdanning, på hverandre osv. ut fra nytte og gevinst. Vi trenger å være gode, reflekterte praktikere med tanke på livet, og dette kan bl.a. ex.phil. bidra med.

Publisert: