• Kommunene Stavanger, Sandnes og Sola samarbeider om en interkommunal kommunedelplan for Forus, IKPD Forus. Fra venstre Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap). Fredrik Refvem

Forus nektes all reell byutvikling

DEBATT: Hvis IKDP Forus gjennomføres, vil all utvikling på Forus stoppe opp.