• Med økte krav og nye oppgaver er grunnbemanningen i barnehagene for lav. Samtidig er det begrenset handlingsrom for å sette inn vikarer. Der ligger årsaken til det høye sykefraværet. Jon Ingemundsen

For lav bemanning og hardt press er årsaken til høyt sykefravær i barnehagene

DEBATT: Å følge de ansattes råd om det høye sykefraværet i barnehagene i Stavanger vil være samfunnsøkonomisk smart.