• Fra møte i den politiske styringsgruppa for byvekstavtalen. På høyre side av bordet sitter Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap). Til venstre sitter statssekretær Anders Werp og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Fredrik Refvem

Dårlig samarbeidsklima en fare for storbyen

DEBATT: Det politiske spillet som nå foregår om byvekstavtalen er farlig og skadelig for regionen.