Dårlig samarbeidsklima en fare for storbyen

DEBATT: Det politiske spillet som nå foregår om byvekstavtalen er farlig og skadelig for regionen.

Fra møte i den politiske styringsgruppa for byvekstavtalen. På høyre side av bordet sitter Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap), fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal (KrF), Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø (H), Sola-ordfører Ole Ueland (H) og Randaberg-ordfører Kristine Enger (Ap). Til venstre sitter statssekretær Anders Werp og vegdirektør Terje Moe Gustavsen.
  • Debatt
Publisert: Publisert:
  • Innlegget er skrevet på vegne av Næringsforeningen: Cato Østerhus, Dag Halvorsen, Geir Austigard, Kjetil Førsvoll, Jostein Kalsheim, Arild Tvedt, Arne T. Øvstebø og Olav Stangeland.
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Reforhandlingene av byvekstavtalen avslører en storbyregion med dårlig samarbeidsklima kommunene imellom. Næringsforeningen frykter nå utsettelser og stans i byggingen av firefeltsvei på E39, bussvei og Transportkorridor Vest, vi frykter økt ledighet i anleggsbransjen og full stans i utviklingen av bolig- og næringsområder som er avhengig av den nye infrastrukturen som ligger i pakken.

Fremkommelighet, forutsigbarhet, stabilitet og politisk enighet er svært viktig for næringslivet og i mange sammenhenger også avgjørende for å kunne trekke til oss investorer som vil skape nye arbeidsplasser i denne regionen. Det å ikke greie å inngå kompromiss og ro rundt en så pass stor og viktig regional sak som dette, vil også være en trussel mot det å kunne skape nye arbeidsplasser i nye næringer basert på bærekraft og det grønne skiftet. Derfor er det et farlig og skadelig politisk spill som nå foregår.

Les også

Wirak om byvekstavtalen: - Hvis vi får lov, så trekker vi oss ut nå

Les også

«Ser med beklagelse på at vi på grunn av Sandnes kommune ikke kommer fram til en ny og bedre byvekstavtale for befolkningen på Nord-Jæren»

Trafikken øker

Ingen liker å betale bompenger. Næringsforeningen har advart mot et bompengenivå på smertegrensen av det akseptable, helt siden det i 2014 ble kjent hva nivået i den nye bomringen ville lande på. Samtidig er regionen avhengig av å utvikle infrastrukturen. Vi har alltid hatt god framkommelighet og korte avstander som et konkurransefortrinn. Det har vært under sterkt press utover på 2000-tallet, og vil kunne være en saga blott om få år om vi ikke gjør noe. For trafikken i regionen øker faktisk. I fjor, før den nye bomringen åpnet, hadde trafikken økt med 0,6 prosent, sammenlignet med toppåret 2013. Økningen var størst nord i Sandnes. I Stavanger kommune, isolert sett, var trafikken totalt sett ned siden 2013 – men med kun 4,86 prosent. Det spises kjapt opp nå når veksten er tilbake, dersom vi ikke foretar oss noe.

Derfor trenger vi ny firefeltsvei på E39 fra Sandnes til Ålgård, vi trenger bussveien i Stavanger, Sandnes og Sola, vi må ha på plass Transportkorridor Vest fra Sola, via Randaberg til Tasta og fire felt på E39 i nord mot Rogfast – for å nevne noe av det viktigste i Bymiljøpakken. Å hevde at vi ikke har det samme behovet for å bedre framkommeligheten nå, redusere bilkøene og øke andelen som reiser kollektivt, sykler og går til og fra jobb og skole, som vi hadde i 2013, er direkte useriøst og ikke basert på fakta.

Vi har også planlagt utviklingen i regionen basert på mange av prosjektene som ligger i Bymiljøpakken. Store utbyggingsområder, både i Stavanger, Sandnes og Sola, har som en forutsetning at bussveien bygges, Rogfast i nord og firefelts E39 fra Ålgård og sør til Kristiansand, baserer seg på at det bygges fire felt fra Tasta til Randaberg og fra Sandnes til Ålgård – begge deler en del av Bymiljøpakken.

Les også

Dette er endringene i byvekstavtalen som Sandnes sier nei til

Les også

Samferdselsminister Jon Georg Dale: - Sandnes kan ikke trekke seg fra byvekstavtalen

Hva blir følgene?

Hva konsekvensene av at byvekstavtalen ikke fornyes vil bli, synes svært usikre, selv om samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har gjort det klart at det ikke er mulig å trekke seg fra eksisterende avtale. Vi anser det uansett som meget sannsynlig at også selve Bymiljøpakken og prosjektene i denne settes i spill. I beste fall kan det bety utsettelser og forsinkelser, som i seg selv er alvorlig. I verste fall kan det bety at prosjekter ikke blir realisert eller at hele Bymiljøpakken faller. Blir det endelige resultatet at flertallet på Stortinget ekskluderer Sandnes og prosjektene i byen fra Bymiljøpakken, herunder bussveien og fire felt sørover på E39, vil det være dramatisk for videre utvikling av næringslivet i Sandnes og hele regionen.

Styringsgruppen for byvekstavtalen har nå fremforhandlet et forslag med flere elementer som reduserer belastningen for alle som skal betale, men som så langt mangler den enstemmighet som er nødvendig for å bli vedtatt. Dette er heller ikke et alternativ vi applauderer, men vi er av den oppfatningen at alle andre alternativer vi har per i dag vil være verre.

Politikernes evne og vilje

Vi hadde gjerne sett at den statlige finansieringsandelen av viktige samferdselsprosjekt hadde vært høyere. Det langsiktige arbeidet med å jobbe fram alternative finansieringsmodeller må derfor fortsette.

Det vi nå først og fremst har behov for er politikere som har evne og vilje til å inngå kompromisser i de store regionale utfordringene slik at vi som region også i fremtiden er best mulig posisjonert til å tiltrekke oss nye bærekraftige næringer som skaper nye arbeidsplasser vi skal leve av i fremtiden.
Vi ber derfor innstendig om at styringsgruppen kommer til enighet.

Publisert: