• – Ressursgrunnlaget for bioøkonomien lå klart for oss før Norge ble en petroleumsøkonomi, men framtidens løsninger var ikke like åpenbare da. Nå er de her, skriver Helene Lillekvelland. Privat

Vi må bygge fremtiden på fornybare, grønne ressurser

DEBATT: EU dropper plasten – er vi endelig på vei inn i en bioøkonomi?