Gamle plattformer får nytt liv

DEBATT: Synet på avfall som en ressurs er en viktig del av det grønne skiftet hvor norsk industri vil kunne utvikle et tidsriktig og relevant fagmiljø som internasjonalt kan ligge i front.

– AF stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, og vi forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme», skriver Bengt Hildisch.
  • Bengt Hildisch
    Adm. direktør i AF Offshore Decom
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I en sirkulær økonomi er avfall først og fremst råstoff for ny produksjon. I følge EU vil sirkulær økonomi skape 580.000 nye arbeidsplasser i Europa og en årlig reduksjon på 450 millioner tonn i klimagassutslipp. Håndtering av avfall gir stadig nye forretningsmuligheter samtidig som belastningen på miljøet reduseres. Det er dette fjerning- og gjenvinning av offshoreinstallasjoner handler om.

Ikke belegg for påstandene

Aftenbladet har i en artikkel 15. desember et intervju med Norges Miljøvernforbund med påstander om vår virksomhet uten at verken vi eller andre har fått anledning til samtidig imøtegåelse. Aftenbladet står selvfølgelig fritt til å velge vinkling, men for leserne vil fremstillingsform og kildebruk være av interesse for å verne om uavhengighet, integritet og troverdighet. Norges Miljøvernforbund, ved Jan-Hugo Holten, kommer i artikkelen med påstander om vår virksomhet som det ikke er belegg for. Han fremmer videre et syn om at AF Miljøbase Vats skal ha andre krav og retningslinjer enn all annen industrivirksomhet eller andre sammenlignede virksomheter.

Miljøforvaltningen og tilhørende lovverk i Norge er bygget på at det er tiltakshaver (altså AF Miljøbase Vats) som bærer kostnadene ved konsekvensutredninger, etablering av overvåkingsprogrammer, utredningsarbeid i forbindelse med reguleringsplaner. Det er et krav i tillatelsen fra Miljødirektoratet at det gjennomføres miljøovervåking fra en akkreditert leverandør. På oppdrag fra AF Miljøbase Vats har Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og senere Fishguard gjennomført miljøovervåking av basen og områdene rundt siden 2009.

Blir jevnlig kontrollert

Programmet, som har satt en standard for bransjen, omfatter undersøkelser av over 150 stoffer, og er langt mer omfattende enn Miljødirektoratets krav om miljøovervåkning. Alle rapporter viser at krav i tillatelsen er fulgt. AF Offshore Decom/Miljøbase Vats er sertifisert av DNV GL i henhold til ISO 9001 Kvalitetssystem og ISO 14001 Miljøstyringssystem. Driften blir jevnlig kontrollert for å sikre at standarder vi har forpliktet oss til opprettholdes.

AF har et ansvar for å analysere og merke alt avfall som sendes til godkjente mottak. Det ble også gjort da vi leverte avfall til SAR. AF stiller strenge krav til helse, miljø og sikkerhet, og vi forventer at våre samarbeidspartnere gjør det samme. AF har mottatt kvittering fra det godkjente mottaket på at avfallet var forskriftsmessig merket. Den videre håndteringen av avfallet har avfallsmottaket og Miljødirektoratet redegjort for.

Publisert: