• 1864–1869-kullet ved Misjonsskolen, som den da het, og de to lærerne deres. Bak fra venstre: P. A. Pedersen, J. Nygaard, K. Skaar, Chr. Borchgrevink, Zibokjana Ka Gudu Moses – fra Zululand, skolens første afrikanske student, O. Tjomsland og H. Vilhelmsen. Foran fra venstre: D. Egenæs, L. Stueland, G. Blom, pastor E. F. Eckhoff, pastor Chr. Dons, O. Stavem og T. Rosaas. B. Norland, Misjons- og diakonarkivet, VID
    Galleri

150 år med afrikanske studenter ved misjonsskolen i Stavanger

KRONIKK: På Misjonsmarka – på høyden opp fra Vågen og Straen i Stavanger– har VID Misjonshøgskolen i drøye 150 år huset afrikanske studenter. Den første var sørafrikaneren Zibokjana Ka Gudu Moses, og siden har mer enn 130 fulgt etter.