• «Som pårørende har jeg kjent på at vi har en utilstrekkelig eldreomsorg i byen vår. Derfor vet jeg også at vi trenger politikere som ser utfordringene og vet å prioritere rett i møtet med disse», Arild Michelsen. Illustrasjonsbilde, Scanpix

83 står i sykehjemskø i Stavanger

DEBATT: Eldre i Stavanger fortjener en ny politikk.