Derfor reagerer vi på situasjonen for barselomsorgen, statsråd Høie

HELSE: Det er ennå tid til å rette opp før systemet for barseltilbudet bryter sammen. Det handler om å ta ansvar. I det arbeidet bidrar vi gjerne. Mange venter på invitasjon til nettopp dette.

«Tanken om at kommunehelsetjenesten skal foreta mye av barselomsorgen, hjelper ikke når kommunene ennå ikke er i stand til det. Kommunalt tilbud må etableres i tråd med forskriftene før endringer skjer», skrive Elisabeth Rusdal i Kvinne- og familieforbundet.

Debattinnlegg

 • Elisabeth Rusdal
  Elisabeth Rusdal
  Forbundsleder, Norges Kvinne- og familieforbund
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

De siste ukene har debatten rast i de fleste medier rundt føde- og barselomsorgen her i landet. For mange kan det virke som at det hele skyldes Haukeland universitetssykehus og planene om å redusere liggetiden til 6 timer for 40 prosent av barselkvinnene. Saken er vel den at det bare fikk reaksjonene til å bli enda mer voldsomme.

For debatten startet egentlig allerede i august i fjor. Da gikk Norges Kvinne- og familieforbund ut og slo fast at situasjonen i landet for føde- og barselkvinner var elendig. Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) svarte den gangen at dette var skremselspropaganda.

Bakgrunnen for forbundets utspill var at man i mange år nå hadde påpekt at det å legge ned lokalt fødetilbud, ville medføre økt press på de større fødeavdelingene, og at liggetiden kom til å bli kortere. Videre at reiseavstanden til fødeavdelingene ble lengre, og at behovet for økt bruk av følgetjenesten ville oppstå.

Allerede rundt 2011 så vi at det var behov for flere jordmødre. I 2011 var det ennå mulig å gjøre noe, men intet skjedde. Så kom regjeringsskiftet fra rød-grønt til blå-blått, og vi påpekte igjen farene. Men ble avvist. Årlig har vi tatt situasjonen opp, men uten den store reaksjonen.

Les også

Kvinner skal raskere hjem etter fødsel i Stavanger, snart slutt på barselhotell

Les også

– Ingen skal tvinges hjem seks timer etter fødsel

Les også

Bent Høie hardt presset på «fast track» for nybakte mødre ut av sykehus

Kartlegging

Når så statsråd Høie i sommer beskyldte oss for skremselspropaganda og krisemaksimering, fant vi ut at vi ville gjennomføre en kartlegging for å se om alle signaler og informasjon vi mottok fra ulike deler av landet stemte. Det vi fant var mer overraskende enn ventet.

Alle landets 410 kommuner fikk tilsendt et enkelt spørreskjema, og hele 210 kommuner svarte. Flere kommuner skrev sågar inn tilleggsinformasjon. Dette ga oss verdifullt innblikk i situasjonen. Her er noe av det vi fant:

 • Det er store forskjeller mellom kommunene når det gjelder stillinger til jordmødre i kommunen.
 • Flere kommuner har stillinger på 7–10 prosent. De må prioritere sterkt.
 • Mindre kommuner samarbeider. Noen kommuner kjøper tjenester fra helseforetak.
 • Det finnes også kommuner uten jordmor. Mange kommuner melder om problemer med å få bemannet stilling for jordmor.
 • Flere kommuner oppgir at de har for lav jordmordekning
 • Flere kommuner klarer ikke å følge kravet til følgetjeneste ved reisevei på mer enn én og en halv time. Noen kommuner har ikke følgetjeneste.
 • Kommuner har kuttet i følgetjenesten av økonomiske årsaker. Noen har ordning der det brukes privatbil, og at de underveis møtes av ambulanse med jordmor. Andre har helikoptertilbud. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, er alternativet flere timer på båt – uten jordmor.
 • Det er krav om hjemmebesøk. Undersøkelsen viser at dette skjer under strenge prioriteringer. Førstegangsfødende prioriteres. Men tiden fra hjemkomst til når hjemmebesøk skjer varierer fra to dager til to uker. Noe av problemet er informasjon fra fødeavdeling til kommune om at fødsel har funnet sted. I sommerferietiden melder flere at de ikke har kapasitet til hjemmebesøk, eller at denne er meget begrenset.
 • Tar vi så med dette med informasjon og muligheter for råd og veiledning, er manglene mange. Foreldreforberedende kurs er mangelvare. Kapasitet og økonomi er hovedargument for ikke å gjennomføre.

Vi vet, som alle andre, at dette ikke er i tråd med retningslinjer, lover og forskrifter. Men slik er virkelighetens verden.

Knapt 40 prosent dekning

Våre beregninger viser at det er omtrent 380 jordmødre i dag. Behovet dersom bestemmelsene skal følges, er 1000. Det sier seg selv at mangelen på jordmødre er stor.

Selv om utdanningskapasiteten har økt, er dette fortsatt ikke nok. Selv om det er gitt ekstra tilskudd til kommunene på 1 milliard kroner, er heller ikke dette nok. Dessuten: Skolehelsetjeneste er ikke barselomsorg!

Tanken om at kommunehelsetjenesten skal foreta mye av barselomsorgen, hjelper ikke når kommunene ennå ikke er i stand til det. Kommunalt tilbud må etableres i tråd med forskriftene før endringer skjer.

Å ha noen dager sammen med den nyfødte i rolige omgivelser med fagpersoner rundt seg, gir grunnlag for trygghet og det å bli kjent med det nye familiemedlemmet. Her er fagpersoner som kan gi råd og veiledning når behovet er der – der og da, ikke ved neste timeavtale.

Seks forslag

For å komme videre, anbefaler vi følgende tiltak:

 • Reduksjon i liggetid ved fødeavdelingene stanses umiddelbart.
 • I de planlagte nye fødeavdelingene/barselavdelingene har man som utgangspunkt en liggetid på tre døgn.
 • Størrelsen på øremerkede tilskudd til kommunene økes betraktelig og øremerkes barselomsorg.
 • Egne tilskudd til følgetjenesten med jordmor til kommunene.
 • Det lages en plan for økning i kapasiteten av både jordmødre og helsesøstre.
 • Umiddelbart settes det i gang intensivert arbeid for å gjennomføre elektronisk melding av fødsel fra fødeavdeling til kommune.

Vi er klar over at dette koster penger. Vi er klar over at fødsels- og barselomsorgen i vårt land er blant de bedre. Likevel har vi det vi har avdekket, og via mediene kommer beskrivelser av virkeligheten som ikke gir noe godt inntrykk. Det gir derimot klare signaler om mangler og grunnlag for utvikling av nye problemer.

Antall svangerskapsdepresjoner øker. Kan dette ha sammenheng med usikkerhet og utrygghet?

Kjære statsråd, det er ennå tid til å rette opp før systemet bryter sammen. Nyfødte barn er fremtiden. De og deres familier er derfor verd å satse på. Det handler om å ta ansvar. I det arbeidet bidrar vi gjerne. Vi venter sammen med mange andre på invitasjon til nettopp dette.

 • Solveig G. Sandelson: «Finst det eigentleg kulturar der ein overlèt eit par med eit nyfødd barn til seg sjølv?»

Les også

 1. Geir Pollestad (Sp): «Ikke skremselspropaganda om barsel»

 2. SUS: «Trygg barselomsorg for alle er målet»

Publisert:
 1. Bent Høie
 2. Barsel
 3. Helse
 4. Fødsel
 5. Familie

Mest lest akkurat nå

 1. Da to voksne menn snakket høyt om voksne kvinners markedsverdi, ble det bråk

 2. Flere europeiske land melder om omikronsmitte

 3. Ryfylke har fått sin første vingård

 4. Forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv

 5. Wirak varslet snø over Vinterland, og det fikk han

 6. Suksesstrenerne tok farvel med Bryne: – Kan sette meg på flyet med god samvittighet