Barseldebatten må regjeringen ta på alvor

DEBATT: Barselomsorg av jordmor hvor da – hverken sykehus eller kommunene vil betale regningen!

«Høyre og regjeringen mangler en god plan for å styrke jordmortjenesten for å sikre barseloppfølging organisert i kommunene», skriver Hanne Charlotte Schjelderup.
  • Hanne Charlotte Schjelderup
    Hanne Charlotte Schjelderup
    Leder i Jordmorforbundet, NSF
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over fire år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Nå reagerer et samlet fagmiljø sterkt på kuttene i fødselsomsorgen. Jordmødre, gynekologer, barneleger og fagkomiteer med ansvar for kvaliteten i føde- og barseltilbud ved sykehus er bekymret for at dagens utvikling med tidlig utskriving fører til økt sykdom hos mor og barn.

Basert på faktatall og forskning

Høyres Tina Bru skriver 10. mars i Aftenbladet at «Skremselspropagandaen om barseltiden må slutte!» Det blir uheldig å trekke inn føleri av Bru, når debatten er basert på faktatall og forskning fra fagmiljøet for å vise de negative konsekvensene nedbyggingen i fødselsomsorgen nå fører til.

Vi ønsker å sette søkelyset på dokumenterte konsekvenser for å snu en uheldig utvikling.

Vil ta 30 år

Barselomsorgen er i rask endring med kortere liggetid på sykehusene for fødende. Høyre og regjeringen mangler en god plan for å styrke jordmortjenesten for å sikre barseloppfølging organisert i kommunene. Med denne farten helseminister Bent Høie ruster opp barselomsorgen, vil det ta 30 år før vi har på plass nok jordmødre for å ivareta barselomsorgen av jordmor i hjemmet. Jordmorforbundet har stilt spørsmålet om at vi har råd til å sette fødselsomsorgen i spill.

Les også

Sliter med å få jordmødre til kommunene

Les også

Pass på mor og barn! Det nyfødde livet er skjørt.

Les også

Brysom barselbekymring

Kvinner og nyfødte har krav på jordmoroppfølging rett etter fødsel for å sikre et helsetilbud med en forsvarlig fødselsomsorg. Kortere liggetid på fødeavdelingene har allerede ført til økt forekomst av uheldige og alvorlige hendelser melder Perinatalkomiteen gjennom gynekologene. De har faglig ansvar for fødselsomsorgen sammen med jordmødrene.

Brudd på retningslinjer

I dag er liggetiden redusert til 2,7 døgn. Det er kommet flere rapporter som dokumenterer at det mange steder skjer brudd på Helsedirektoratets retningslinjer for forsvarlig barselomsorg. I mediene står kvinner fram med sine negative barselhistorier. Antallet viser at dette ikke dreier seg om enkelttilfeller, men om et manglende tilbud som må tettes. Det går for fort i svingene nå. Fagmiljøet er forpliktet til å melde fra. Vi ønsker å sette søkelyset på dokumenterte konsekvenser for å snu en uheldig utvikling.

Haukeland bygger ny kvinneklinikk uten barselrom for normalfødende. Bygget former barseltilbudet. Rundt 40 prosent av kvinnene skal reise hjem etter 6 til 24 timer. Klinikksjef Albrechtsen sa i Dagsavisen at dette handler om at barselomsorgen gitt på en mest mulig effektiv og kostnadsbesparende måte. Helseminister Bent Høie framstiller dette som framskritt og pasientens helsevesen. La oss heller være ærlige. Dette handler kun om kutt og innsparing på sykehuset. Ingen vil nå ta regningen for barselomsorgen i Bergen, hverken sykehuset eller kommunen, ifølge Bergens Tidende.

Har feilet

Barselkvinner skyves altså ut i ekspressfart til et kommunalt jordmortilbud som slett ikke er rustet til å ta imot. Dette står også i sterk kontrast til myndighetenes retningslinjer for barselomsorg. De påpeker at kvinner har krav på å ligge på sykehuset til de er klar for hjemreise og amming er etablert. Kuttene på sykehusene skjer på tross av at Høyre og regjeringens strategi for økning i jordmortjenesten for kommunene har feilet og kun har gitt en beskjeden vekst.

Det er stor jordmormangel. WHO sier at det viktigste tiltaket for at mødre og nyfødte skal overleve, er å sikre en tilgjengelig jordmor i svangerskapet, fødsel og gjennom sårbar barseltid. Halvparten av landets kommuner er helt uten en kommunal jordmortjeneste. Årlig føder nær 60.000 kvinner som må dele på 360 kommunejordmødre som har ansvar for svangerskapsomsorg og barselomsorg i kommunen. Dette regnestykket går ikke opp. Kapasiteten i kommunen er sprengt.

Virker useriøst

Til Dagsavisen sier Høie at jordmorsatsingen nærmest har stått til stille og innrømmer manglende oversikt over jordmormangelen. Barseldebatten må regjeringen ta på alvor. Det kan virke useriøst med føleridebatt fra Høyre, satt opp imot det medisinske fagmiljøet som stiller seg i ryggen på hverandre og varsler med fakta og tall om en uheldig utvikling. Til syvende og sist har Helseministeren (H) det øverste ansvaret for status på fødsels- og barselomsorgen her i landet. Jordmorforbundet mener at Tina Bru og Høyre nå heller må ta noen seriøse grep for å snu den uheldige utviklingen. Jordmorforbundet bidrar gjerne til dette arbeidet.

Les også

– Ingen skal tvinges hjem seks timer etter fødsel

Les også

Trygg barselomsorg for alle er måletPublisert: