Det trengs trygge og opplyste voksne

DEBATT: Bjarte Bøe, Ap, velger å ha en kjølig holdning til folkemøtene om rus og forebygging som har blitt verdsatt av foreldre og ungdom som har deltatt.

«Oppslutningen rundt folkemøtene om rus og forebygging viser til fulle at det er et behov og interesse for dette», skriver Høyre-politikere i Sør-Rogaland. Her fra folkemøte om ungdomsmiljøet i Sola i desember.
 • Heidi Netland Berge
  Time Høyre
 • Elin Barane Helland
  Klepp Høyre
 • Gunn Dalen Håland
  Hå Høyre
 • Janne Stangeland Rege
  Sola Høyre
 • Margret Hagerup
  Stortingsrepr. for Rogaland, H
 • Cille Ihle
  Stavanger Høyre
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bjarte Bøes innlegg i Aftenbladet 28. januar fortjener et svar. Det er klart hvis vi skal velge én ting å bekymre oss over i forhold til barn og unge så er nok ikke illegale rusmidler det vi trenger å frykte mest. Takk og lov for det.

Trenger trygge voksne

Det er heller ikke vårt poeng. I en verden full av muligheter, kun et tastetrykk unna, kan det være fornuftig og på sin plass å snakke om det som møter en, både i oppveksten og i voksenlivet. Vårt mål som foreldre må være at barna våre er best mulig rustet til å ta kloke valg. Da trengs det trygge og opplyste voksne, som tør å ta opp disse tingene med ungdommene, og skape dialog. Er det noe vi trenger i dagens samfunn, så er det nettopp å snakke med hverandre. Folkemøtene har vært, og er en arena, for disse samtalene.

Vi vil anbefale Bjarte Bøe å delta på et av de kommende møtene, slik at han kan møte det han på en lemfeldig måte omtaler som spøkelser.

Når det gjelder utviklingen og den enkle tilgangen til rusmidler syns vi det er betimelig å rette søkelyset på dette. Stoffene har blitt sterkere de siste årene, og narkotika har i dag fått en større aksept i samfunnet, spesielt gjennom populærkulturen. I tillegg foregår det debatter hvor enkelte vil legalisere cannabis og sterkere rusmidler. Det fører til at ungdom lett kan tenke: «Ja, men er det så farlig da?»

Les også

Snakk med ungdommen om rus og vold

Les også

Over 1000 på folkemøte om rus: - Vi er nok litt naive, her lærde me mykje vi ikkje visste om

Behov og interesse

Oppslutningen rundt folkemøtene om rus og forebygging viser til fulle at det er et behov og interesse for dette. Foreldre lærer mer om alkohol, rusmidler og deres skadevirkninger. Ungdom får høre at det kan ha konsekvenser, fra to foreldre som har mistet noe av det kjæreste de hadde, sønnen på knapt 21 år. Det kan skje hvem som helst. Det kan være farlig.

På disse folkemøtene har politiet, uteseksjonen, skoleansatte, SLT-koordinator m.fl. etterlyst foreldreengasjement og sterkere involvering rundt de unge. Heldigvis har det vært sagt på folkemøtene at ungdommen ikke er verre enn andre steder. Poenget er at det kan skje med hvem som helst, og at tilbudene kommer der man minst venter det. Senest denne uka kunne man lese i Dagsavisen at bruk av partydop øker i Trondheim. Det har vært flere saker om ungdom og rus i Aftenbladet det siste året. En skole måtte de avlyse natteravn en helg, fordi de ikke klarte å samle tre foreldre til oppgaven.

Hvem skal være tilstede for barna våre, dersom foreldrene ikke er det? Vi foreldre må være der. Vi må være gode forbilder og bry oss om hva barna våre holder på med. Vi har stor innflytelse på ungdommers holdninger og valg de tar, og vi har stor mulighet for å påvirke de unges rusvaner. Både gjennom ord og handling. Det er nødvendig å snakke med ungdom om rus, før de eventuelt får egne erfaringer. For hvert år en ungdom utsetter debuten med alkohol, reduseres medgden vedkommende drikker i voksen alder. Det er dette som er forebygging.

Ikke harmløs moro

Det snakkes varmt om legalisering i flere innlegg som har stått på trykk i Aftenbladet, og enkelte ungdommer tror at rusmidler er harmløs moro. Ingen rusmidler er harmløs moro. Alle kan ha konsekvenser, som er ytterst ulike for den enkelte. Bjarte Bøe velger å ha en kjølig holdning til et initiativ som har blitt verdsatt av foreldre og ungdom som har deltatt. Vi vil anbefale Bjarte Bøe å delta på et av de kommende møtene, slik at han kan møte det han på en lemfeldig måte omtaler som spøkelser.

Satt i gang samtaler

Vi har fått mange tilbakemeldinger på at disse møtene har satt i gang samtaler, både på skoler og i de mange hjem. Hittil har over 1300 elever og 2000 voksne fått med seg disse møtene. Det er tidlig innsats og en investering for fremtiden.

Høyre-foreningene i Rogaland skal fortsette å sette foreldrenes rolle i søkelyset, og vi skal ta avstand fra legalisering av narkotika. Det er den beste forebyggingen vi kan gjøre for våre barn, og det starter med den viktige samtalen.

Publisert: