Trist for trehusbyen at vernemillionen avvikles

DEBATT: Venstre ønsker en grønnere by med godt bymiljø. Vi er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på.

«Venstre foreslo å tredoble budsjettet for ordningen nå i år, og at også eiere av trehus i kommunedelene Storhaug og Eiganes og Våland skulle inkluderes i ordningen. Dette ble dessverre nedstemt av flertallspartiene», skriver Kjartan Alexander Lunde og Jan Erik Søndeland. Her fra Tårngata på Storhaug. Foto: Kristian Jacobsen

Debattinnlegg

 • Kjartan Alexander Lunde
  Medlem av utvalg for by- og samfunnsutvikling, (V)
 • Jan Erik Søndeland
  Gruppeleder, Stavanger Venstre
Publisert: Publisert:

I Stavanger sitt budsjett for 2019 fikk Venstre gjennomslag for å innføre vernemillionen, slik at huseiere som vil tilbakeføre huset sitt tilbake til opprinnelig utseende kan få økonomisk støtte til dette. Fagfolkene i Stavanger kommune la i mars frem evalueringsrapporten. Den var overveldende positiv og understreket behovet for å la ordningen fortsette. Likevel valgte det røde flertallet i Stavanger (Rødt, SV, MDG, Ap, Sp, FNB) å skrote ordningen i det påfølgende formannskapsmøtet.

Suksess

Vernemillionen har vært en suksess. Fagfolkene i kommunen konkluderte videre med at: «Flere ville ha takket ja til tilskuddet dersom de kunne hatt litt lenger perspektiv på prosjektet, men dette er vanskelig når ordningen avsluttes etter ett år. En ordning som løp over flere år og dermed ga mulighet for å skyve noen utbetaling til året etter, ville gitt vesentlig større suksessrate.»

Det er en kjensgjerning at for mange gamle trehus står og forfaller, da det kan være dyrt å rehabilitere og føre tilbake til opprinnelig standard. For mange har derfor vernemillionen vært en kjærkommen hjelp. Det viste evalueringen helt tydelig. Rapporten påpekte også «resultatene av gode rehabiliteringssaker kommer ofte et helt nabolag til gode og virker som gode referanser når neste huseier skal i gang».

Nedstemt av flertallspartiene

Venstre foreslo å tredoble budsjettet for ordningen nå i år, og at også eiere av trehus i kommunedelene Storhaug og Eiganes og Våland skulle inkluderes i ordningen. Dette ble dessverre nedstemt av flertallspartiene, som i stedet valgte å stryke hele ordningen i sitt budsjett. Det er trist at flertallspartiene ikke var villige til å opprettholde en slik satsing på trehusbyen som umiddelbart hadde vist så gode resultater.

Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og skal i fortsettelsen kjempe for å gjeninnføre vernemillionen. Det fortjener trehusbyen Stavanger.

Les også

Trist for trehusbyen at vernemillionen avvikles

Les også

Usaklig av Venstre om trehusbyen

Les også

Det røde flertallet stemte ned satsing på trehusbyen


Les også

 1. Då paret kjøpte trehuset på Storhaug, vaks det planter inn

Publisert:
 1. Debatt
 2. Kjartan Alexander Lunde
 3. Jan Erik Søndeland
 4. Stavanger kommune

Mest lest akkurat nå

 1. Akkurat nå disku­terer eksper­tene Norges koro­naregler. Spesielt på to områder kan det bli endringer

 2. To båter har gått ned på islagt fjord på Høle

 3. Bor du i borettslag, i Smeaheia, i Bjergsted, på Hinna eller har du hus i naturfarge? Da bør du lese dette

 4. Matvognen måtte etter­fylle tre ganger sist helg: Hytte­folket vil ha middag med til fjell­heimen

 5. Smitte på Smiodden skole

 6. Barneskoler og ungdomsskoler til gult nivå - nå er det disse reglene som gjelder