Maritim næring trues

DEBATT: Landet har en maritim næring i verdensklasse som nå trues av en dobbeltkrise. Heldigvis kan vi fortsatt ta grep for å sikre at næringen overlever, men det haster.

«Vestlandet bør ta mål av seg til å bli et globalt utstillingsvindu for flytende havvind», skriver Fride Solbakken, Eirin Sund og Tone Grindland.
  • Fride Solbakken
    Maritimt Forum, Stavangerregionen
  • Eirin Sund
    Regionleder, LO Rogaland
  • Tone Grindland
    Regiondirektør, NHO Rogaland
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er 961 dager gammel

Informasjonen i artikkelen kan være utdatert. Gå til vårt direktestudio for siste nytt om korona-utbruddet.

-> Gå til direktestudio
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Koronakrisen er den mest alvorlige krisen som har truffet bedriftene i Rogaland etter annen verdenskrig. I tillegg kommer fallet i oljeprisen. Aktiviteten faller som en stein. Ifølge en rapport som Menon Economics nylig gjorde for Eksportkreditt, står 10.000 arbeidsplasser i fare bare i eksportrettet næringsliv i fylket vårt. Dette rammer oss i det vi endelig var på vei ut av offshorekrisen som slo inn i 2014. Vi står i fare for at den petro-maritime klyngen kan forvitre. Verdensledende kompetanse kan bli borte.

Bygg nye mineryddere

Regjeringen har gjort mye riktig og bra for å redde mange bransjer i den krevende situasjonen vi står i. Men nå som koronakrisen går inn i en ny fase, må staten aktivt gå inn for å sikre kompetanse, sysselsetting og verdiskaping i den petro-maritime klyngen. Det er denne som gir eksportinntektene vi skal leve av i fremtiden.

Vi mener at myndighetene må sette i gang bygging av fem nye mineryddere for Sjøforsvaret og to nye forskningsfartøy for Havforskningsinstituttet. Dette vil tilføre maritim industri oppdrag og gi etterlengtet aktivitet i hele verdikjeden.

Hold investeringene oppe

Det vil videre være avgjørende for norsk økonomi, leverandørindustrien og maritim næring på både kort og lang sikt at vi opprettholder et høyt og jevnt aktivitetsnivå på norsk sokkel. Med dagens oljepris trenger oljeselskapene kapital for å investere i leting og feltutvikling.

Det mest målrettede som kan gjøres for å holde investeringene oppe, og dermed sikre leverandørkjeder og hindre videre nedbremsing av norsk økonomi, er direkte utgiftsføring. Direkte utgiftsføring betyr at selskapene får fradrag for hele investeringskostnaden, inklusive friinntekten, i det året investeringen foretas. Dette i stedet for at investeringen må avskrives lineært over seks år og at friinntekten kommer til fradrag over fire år. Det er altså ikke snakk om skattelette, men endring av periodisering. Tiltaket vil være midlertidig og rokker ikke ved petroleumsskattesystemet som sådan.

Sats på havvind

Nå må det dessuten satses for fullt på havvind. Nasjonale målsettinger og rammebetingelser må komme raskt på plass. Utsira Nord må bygges ut. Vestlandet bør ta mål av seg til å bli et globalt utstillingsvindu for flytende havvind!
I tillegg må taket på nettolønnsordningen for norske sjøfolk oppheves. Offshorerederiene har vært hardt rammet av offshorekrisen og rammes nå like hardt av dobbeltkrisen.

Norge har en petro-maritim næring i verdensklasse. For å sikre at næringen overlever, må regjering og Storting sette i gang de nevnte tiltakene straks.

Les også

Koronakrisen: Slik rammes havbruk- og petroleumsnæringen


Publisert: