Filialfylke og filialregion

DEBATT: I Aftenbladet 18. mars har Gunnar Eiterjord et innlegg hvor han begrunner ytterligere utsettelse av Ryfast. Det er lite vi kan gjøre med korona, men det er galt å påføre en hel bydel i Stavanger usikre trafikkforhold.

«Hvorfor ikke la personell fra Equinor, Aker, Kværner eller Aibel overta ledelsen av Rogfast-prosjektet siden Vegvesenet ikke klarer å håndtere kostnadene?» spør Njål Gjedrem.
  • Njål Gjedrem
    Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

For noen år siden ble overvåkingen av tunnelene Rennfast og Finnfast overført til trafikksentralen i Bergen. Med lang responstid for redning har folk reagert med tilløp til panikk nede i tunnelene. Slik dette har utviklet seg, er det fastboende som vurderer å flytte fra øyene. I tillegg til frykt for konsekvensene av manglende beredskap, kommer de ofte for sent til arbeid.

Flaks at liv ikke gikk tapt

Hva som kan hende, ble illustrert ved brannen i parkeringshuset på Sola. Der var det tidligere vakter, men disse ble fjernet og erstattet av overvåking via skjerm i Bergen. Alle kunne observere på tv at det tok en halv time før brannvesenet var på stedet. Det ble i tillegg demonstrert at dette hadde de aldri trent på. Flaks gjorde at menneskeliv ikke gikk tapt. Det er urimelig at kostnadene skal belastes forsikringskundene.

Manglende sikkerhet, som virker planlagt, har sin bakgrunn i sentralisering. Vegvesenet i vårt fylke er å regne som en filial under Vestland. Ledelsen i byråkratiske, hierarkiske organisasjoner føler seg tryggest når viktige funksjoner er nær ledelsen. Jeg vil anta det er derfor de fleste tjenestefunksjoner plasseres i Bergen.

Rogaland må bidra med å betale arbeidsplasser i Bergen til tross for at de store tunnelprosjektene er i Rogaland.
Les også

Rapport etter Sola-brannen: Burde sendt ut varsel mye tidligere

Les også

Tidligere bydelsutvalgsleder reagerer på at koronaviruset utsetter Eiganes- og Hundvågtunnelene på ubestemt tid

Menneskeliv foran økonomi

Et alternativ for å oppnå sikkerhet er å etablere en sentral på Rennesøy for Rennfast/Finnfast og en på Hundvåg for Ryfast. Der må det være overvåkning og en innsatsstyrke til å rykke ut ved uhell. Bare ved sikkerhet om at noen kan rekke fram raskt ved uhell bør det være tillatt å drifte tunnelene. Menneskeliv bør gå foran økonomi, spesielt når offentlig sektor er involvert.

I henhold til Norsk Vegplan får de store tunnelprosjektene i Rogaland ca. 20 prosent tilskudd fra staten. Det vil i praksis si momsrefusjon, resten må finansieres ved bompenger. Hordfast i Vestland er satt opp med 40 prosent, mer likt landsgjennomsnittet. Det er urimelig at Rogaland i tillegg skal finansiere vaktsentral og Ferde som krever inn bompenger. Rogaland må bidra med å betale arbeidsplasser i Bergen til tross for at de store tunnelprosjektene er i Rogaland. Når en legger til at Stavanger har 9 prosent statlige arbeidsplasser mens Bergen har 17 prosent, blir dette ytterligere skjevt. Noe av dette er nok historisk betinget som innen helse, hvor tusenvis av folk fraktes til Bergen for medisinsk behandling og Universitetet i Bergen prøver aktivt å stoppe utdanning av leger i Stavanger/Sandnes.

Stavanger/Sandnes-regionen har ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) oversikt over tettsteder: 230.000 innbyggere, Bergen har marginalt flere: 250.000 innbyggere. Stavanger/Sandnes-regionen har hatt en mye sterkere vekst enn Bergen, det samme gjelder fylket. Fra 1960-tallet har veksten vært dobbelt så høy i Rogaland som i Hordaland.

Det er grunn til å anta at Rogaland får landets største arbeidsløshet med korona og lav oljepris. Derfor er det av sysselsettingsmessige årsaker viktig at offentlige prosjekter videreføres. Hvorfor ikke la personell fra Equinor, Aker, Kværner eller Aibel overta ledelsen av Rogfast-prosjektet siden vegvesenet ikke klarer å håndtere kostnadene?

Lite å rope hurra for

Innsatsen fra våre politikere på alle nivå hittil er lite å rope hurra for. Få slutt på behandlingen av Rogaland som et filialfylke i forhold til Vestland, og Stavanger/Sandnes som er filialregion i forhold til Bergen.

Publisert: