Hva er til pasientens beste?

DEBATT: Hva er best for pasientene? spør Helle Schøyen, klinikksjef ved SUS og Sølve Braut, assisterende klinikksjef SUS i Stavanger Aftenblad 25. januar. Schøyen er psykiater. Braut er jurist.

«Det handler om mennesker. Medmennesker. For Schøyen og Braut synes det å handle om økonomi og frykt for flere avtalespesialister, og ikke pasientenes beste», skriver Målfrid J. Frahm Jensen.

Debattinnlegg

 • Målfrid J. Frahm Jensen
  Målfrid J. Frahm Jensen
  Erfaringskonsulent ved Stavanger Universitetssykehus 2009–2015
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over ett år gammel

Schøyen og Braut frykter at flere avtalespesialister ikke er til pasientenes beste. Innlegget deres er et tilsvar til Knut Uelands innlegg i Aftenbladet 19. desember. Ueland ber om flere hjemler for avtalespesialister. Schøyen og Braut frykter derimot at de mest erfarne legene og psykologene ved sykehuset skal søke nye avtalehjemler, og slutte. Og at de såkalt sykeste skal få et dårligere tilbud.

Mye tid på møter

Ueland hevder at privatpraktiserende er mer effektive og hjelper flere pasienter enn det sykehuset gjør. Kanskje han har rett. På sykehuset går usedvanlig mye tid bort på møter. Det være seg rapporter eller møter i de mange komiteene, hvor alle skal få mene noe om alt. Når dyktige fagpersoner blir sittende i møter, i stedet for å være sammen med pasientene, så sier det seg selv at dette går ut over pasientene.

Det må tenkes nytt. Det må tenkes samarbeid på tvers av profesjoner, avtalehjemler, offentlig og privat. Iallfall hvis en tenker på pasientenes beste. Pasienter bør få helsehjelp som kan bidra til tilfriskning, og ikke bli hindret i dette fordi sykehuset ikke har nok kvalifiserte fagfolk – eller at det ikke finnes nok avtalespesialister å henvise til og samarbeide med.

Sykehuset bør samarbeide på kryss og tvers.

I dag synes samarbeid mellom sykehus, distriktspsykiatrisk senter (DPS) og kommune å være krevende, da den ene ikke lar seg diktere av den andre og omvendt. Mantraet høres: Det er ikke vår pasient. Pasienter innlegges ved sykehus, overføres til DPS og fra DPS til kommune, uten god nok oppfølging, uten et finmasket sikkerhetsnett og så tilbake til sykehuset, igjen. Fastleger fortviler. Pårørende fortviler. Pasienter fortviler. Enkelte pasienter tvinges til behandlere ved sykehuset som ikke innehar kvalifikasjoner til å bearbeide pasientens tilstand. Er dette til det beste for pasienten?

Kvalifiserte fagfolk

Det beste er ikke å bli tvunget til behandlere som ikke evner å hjelpe, eller å stå på lange ventelister, men å få god helsehjelp fra kvalifiserte fagfolk. Om fagfolkene er privatpraktiserende avtalespesialister eller offentlig ansatte er av mindre betydning, så lenge helsehjelpen er god og gir tilfriskning.

Når sykehuset mangler fagfolk med riktig kompetanse til enkelte kompliserte tilstander, hva da? Skal pasienter feilbehandles i mangel på kvalifisert personell når avtalespesialister og privatpraktiserende spesialister er kvalifisert for oppgaven? Skal pasienter dø i ventelistekø fordi sykehus, DPS og poliklinikker er fulle? Fordi kapasiteten i kommunene er sprengt, og fordi noen ikke vil ha flere avtalespesialister? Mantraet må være: Sammen om pasienten.

Bør være fleksible

Det handler om mennesker. Medmennesker. For Schøyen og Braut synes det å handle om økonomi og frykt for flere avtalespesialister, og ikke pasientenes beste. Sykehuset bør samarbeide på kryss og tvers. De bør arbeide for flere avtalespesialister. De bør være dynamiske og fleksible i sine tilnærminger til utfordringene. Ikke statiske og rigide. Utgiftene vil kanskje til slutt være utgifter til innteksts ervervelse – til pasientenes beste.

Les også

Helle Schøyen og og Sølve Braut: Økning av avtalehjemler – hva er best for pasientene?

Les også

Knut T. Ueland: Underkapasitet medfører lange ventelister


Les også

 1. Psykologkrisen løses ikke bare med flere folk

 2. Fastleger gir opp å henvise til psykolog

 3. Ingen nye psykologstillinger i Rogaland siden 1998

 4. Formidabel vekst innan psykisk helsevern i Helse Stavanger

Publisert:
 1. Debatt

Mest lest akkurat nå

 1. – Veldig lite igjen til Lyse og eierne etter at staten har tatt meste­parten av inn­tektene

 2. Mistenker nå at alle med inn­reise som er smittet, har omi­kron-varianten

 3. Sjefens hyllest til Thors­tvedt: – Den mest kom­plette spilleren i Bel­gia

 4. Verdens største sjakk­brett kan havne i Stav­anger sent­rum

 5. Viking i dialog med Brentford om Gunnar­sson-kjøp

 6. 33 flere covid-19-pasienter enn fredag