Du har vinden mot deg, Tina Bru!

VINDKRAFT: Vi må tåle noen ulemper svarer Tina Bru til min artikkel «Gi urørt natur rettsvern», men hvor mange ulemper må vi tåle?

Vannkraftutbyggingen blekner i sammenligning med de massive arealene vindkraften krever, skriver innsenderen.
  • Knut Sellevold
    Knut Sellevold
    Sandnes
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Hensyn til natur blir vektlagt i vindkraftsaker hevder Tina Bru. Jeg har brukt mye tid på å lese høringsuttalelser fra organisasjoner for friluftsliv, natur- og miljøorganisasjoner, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her har jeg møtt en massiv kritikk mot konsesjonsbehandlingen til NVE og OED. Vedtak er gjort på sviktende faglig grunnlag.

Det er tette bånd mellom økonomer, markedsliberale krefter, statlige organer og politikere. Kort sagt, de som profitterer på vindkraftutbygging. Kritikken er så sterk at den svekker tilliten til de statlige organer. Det er ikke uten grunn at man på kort tid samler nesten 10.000 underskrifter som forlanger en uavhengig gransking av gitte konsesjoner i henhold til stortingsvedtaket i saken.

Lokal støy og splid

Over 100 ordførere har skrevet under på opprop der de fraber seg vindkraftutbygging. På tross av dette sender utbyggerne sine agenter rundt til grunneiere. I det skjulte inngås det hemmelige avtaler. Så dukker det plutselig opp en konsesjonssøknad. Dette skaper strid og splid i lokalsamfunn. Innbyggere risikerer å få redusert livskvalitet og tap av verdi på de eiendommer de har. Sirdal kommune saksøker en utbygger som bryter avgitte løfter. I Egersund har vindkraftverket lagt beslag på tre ganger så mye areal som de har fått tillatelse til å bruke.

Staten kan ha et overordnet ansvar for elektrisitetsforsyningen. Men et slikt overordnet ansvar er ikke til hinder for at kommunene må ha råderett over egne områder. Unntakslover som gir regjeringen myndighet til å overstyre plan og bygningslover, kan være aktuelle i en akutt krisesituasjon, men vi er ikke der med det nåværende kraftoverskudd.

Vannkraften blekner

En rettsavgjørelse slår fast at reindriftsnæring og vindkraft ikke går sammen. En næring som i flere generasjoner har vært drevet i nært samspill med naturen, blir nå skviset ut av vindkraftutbygging. Det gjør ikke saken bedre at dette rammer samisk befolkning som er en minoritets gruppe i vårt land.

Den som tar livet av en fredet havørn får en klekkelig bot for faunakriminalitet. Vindkraftverk har drept opp mot hundre ørner uten rettslige konsekvenser. Er ikke dette og faunakriminalitet?

Vannkraftutbyggingen blekner i sammenligning med de massive arealene vindkraften krever. Fordi energi er blitt en kommersiell handelsvare er presset mot naturen blitt umulig å leve med. Noen utenlandske aktører bruker skatteparadiser, andre har alvorlige søksmål rettet mot seg. Økende befolkningsmengde og økt vekst fører med seg store sosiale ulikheter og minkende mangfold i naturen, både nasjonalt og globalt. Vi taper kanskje penger på å ikke la profitthensyn styre energipolitikken, men vi vinner tilbake landet vårt og den urørte naturen.

La tvilen komme naturen til gode

Profitt- og markedstenkning gjør at faren for en grådighetskultur blir overhengende. Vi ser det i forbruket av urørt natur og i økningen av lederlønninger. Det er på høy tid at våre politikere tar innover seg faktakunnskap om hva tap av naturmangfold innebærer for klimaet. Det dreier seg ikke om følelser, men om kalde fakta som sier at tap av urørt natur og artsmangfold er den største trussel mot klimaet på kloden vår. Bare i Norge har vi 2355 rødlistede dyrearter.

Ærefrykt for livet krever at vi må orientere oss i en ny retning. Vi må oppmuntre dem som kan tenke ut nye løsninger for ren og fornybar kraft som skåner naturen. Det stor uenighet innen fagmiljøer om vårt framtidige behov for elektrisk kraft. Denne tvil må komme naturen til gode.

Publisert: