Vipe, storspove og sanglerke trenger plass til å leve

FUGLELIV: Bønder må gjennom støtteordninger få muligheter til å drive et jordbruk som ikke ødelegger livsgrunnlaget for bakkehekkende fugler. Å ty til gevær for å felle rovvilt, blir for enkelt.

Viper og andre bakkehekkende fugler trenger hjelp av alle gode krefter, inkludert bønder, for å kunne øke i antall, skriver innsenderne.

Debattinnlegg

 • Oddvar Heggøy
  Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
 • Martin Eggen
  Norsk Ornitologisk Forening (NOF)
Publisert: Publisert:

iconDenne artikkelen er over ett år gammel


Aftenbladet hadde nylig et innlegg av Magne Helleland og Kjell Harald Horpestad. I likhet med Norsk Ornitologisk Forening (NOF) er de levende opptatt av fugler, og da særlig artene i jordbrukets kulturlandskap.

Fuglene sliter

Myndigheter, ornitologer og bønder i hele Europa er bekymret for fuglene der det drives jordbruk, og årsakene til fuglenes tilbakegang er sammenfallende over større områder. I perioden 1980–2017 forsvant godt over halvparten av alle fugler i jordbrukslandskapet i Europa. Også i Norge går det dårlig med jordbrukslandskapets fugleliv. Ifølge tall fra Miljødirektoratet er tilbakegangen for fugler i kulturlandskapet på hele 40 % siden 2000.

Statistikker fra Statistisk sentralbyrå viser at jordbruksarealet i drift i Norge ble redusert med 5 % i perioden 1999–2018. Selv om vi mister matjord til utbygginger og nedleggelse av småbruk, opprettholdes jordbruksarealet på grunn av mye nydyrking.

I 2019 ble 27 493 dekar godkjent til nydyrking, noe som gjør at restarealer og naturelementer i jordbrukslandskapet gradvis forsvinner. Færre hender skal forvalte et like stort areal, noe som medfører større, tyngre og mer effektive maskiner, andre driftsformer og mindre plass til natur.

De trenger mer plass

Mye tyder på at fuglene rett og slett må få tildelt mer plass til å leve. Vi må stanse nydyrking av restareal som er viktig for fuglene, og øke andelen naturfremmede elementer der monokulturen har blitt for dominerende. Vi må kort sagt ta vare på naturen i landskapet, slik at fuglene får mulighet til å legge egg og gi ungene skjul og beskyttelse. NOF har det siste året brukt mye tid på å sammenstille forskning og kunnskap om fuglenes utfordringer i kulturlandskapet, og satt det inn i en norsk kontekst.

Arealforvaltningen, altså måten vi bruker arealene på, er den viktigste årsaken til både tilbakegang og vekst hos de fleste arter her til lands. Det er likevel sjelden bare én årsak til endringer i fuglefaunaen. Fugler påvirkes fra mange kanter, også på sine utenlandsturer under trekk og overvintring. For fuglenes skyld er det nødvendig at ulike interessegrupper lytter og lærer av hverandre, slik at vi kan dra lasset sammen, og ikke i ulike retninger. Å anerkjenne den solide kunnskapen man har om årsakene til disse artenes nedgang er helt nødvendig. Systematisk ødeleggelse av våtmark og små flekker av natur i jordbrukslandskapet, har og er essensielle bidrag til nedgangen i bestander. Det er ikke til å komme vekk fra.

Ikke krig mot naturen

Når det gjelder rovviltets betydning for de bakkehekkende fuglene, finnes ingen dokumentasjon på at nedgangen skyldes at de blir drept av rovdyr. Det kan likevel være en fordel for mange arter å redusere rovvilt, da de aller fleste til en viss grad blir påvirket av slike dyr og fugler, selv om det er liten vits å være i konstant krig mot naturen rundt oss, og tro at geværet er svaret på «alt».

NOFs rapport presenterer flere løsninger for å begrense at bakkehekkende fugler blir bytte for rovvilt. Et tiltak er fjerning av plantefelt av sitkagran for å gi rødrev, grevling, mår og kråke færre oppholdssteder. De bakkehekkende fuglene må også sikres gode og trygge hekkeområder. En frisk vipe-koloni har et effektivt forsvar mot predatorer som kråke. Dersom det er nok mat og skjul både for voksne og unger, reduseres risikoen for at hekkingen mislykkes.

Skal vi lykkes med å opprettholde jordbrukslandskap med plass til alt levende, må jordbrukssubsidiene endres, slik at bonden gis muligheter til å ta vare på fuglelivet, samtidig med matproduksjon. Mange fuglearter nyter også godt av jordbruksaktivitet. Men ingen er tjent med at matproduksjonen vår fører til biologiske ørkener, aller minst dem som driver aktiv jordbruk med kjærlighet til landskapet og fuglene som lever der. Selv om ikke alle tiltak ved første øyekast er sammenfallende med alle bondens interesser, kan ikke god og velbegrunnet kunnskap kastes over bord.

Les også

 1. Rovdyr er en større trussel mot fugler som hekker på bakken enn moderne bønder

Publisert:
 1. Jordbruk

Mest lest akkurat nå

 1. Energisjokket: 7–8 tomatbønder gir opp – andre bytter til fyring med propan

 2. Den mest kunnskapsrike vi kjente

 3. TV 2: Planlegger for lettelser: – Kan bli slutten på karantene

 4. Lillebror er sjefen over storebror: – Jeg får skylden om ting går til helsike

 5. Lugar med balkong er ikke nok. Flere stiller krav om hva som skjer under dekk

 6. Elsparke­syklist døde etter ulykke – navnet er frigitt