Rogaland må gå foran innen bærekraftig jordbruk

DEBATT: Mitt håp er at Rogaland i framtiden vil være et fyrtårn innen bærekraftig landbruk. Vi har alle forutsetninger for å klare det. Vi har blant Norges beste landbruksjord, og vi har økonomisk styrke til å støtte denne omleggingen.

Publisert: Publisert:

«Ettersom Stavanger fra nyttår av vil innlemme tidligere store landbrukskommuner, ser jeg det som en unik mulighet for våre rød-grønne politikere å samle seg om å legge til rette for at bønder i større grad kan legge om driften til karbonlagrende landbruk», skriver Jeanette Jacobsen. Foto: Carina Johansen

Debattinnlegg

  • Jeanette Jacobsen
    Hafrsfjord

Jeg leste med interesse innlegget til Mathilde Prestbakmo fra Spire i Aftenbladet 16. september om karbonlagring i jord som klimatiltak. Jeg har lyst til å gi min tilslutning til det hun skriver om, men ettersom det kanskje kan være litt vanskelig å skjønne hva dette egentlig innebærer, tar jeg meg den frihet å konkretisere noen tiltak for de nyvalgte politikerne våre, både på kommune- og fylkesplan.

Ettersom Stavanger fra nyttår av vil innlemme tidligere store landbrukskommuner, ser jeg det som en unik mulighet for våre rød-grønne politikere å samle seg om å legge til rette for at bønder i større grad kan legge om driften til karbonlagrende landbruk, i stedet for det miljøfiendtlige industrilandbruket som har vært fremherskende de siste hundre årene.
Dette innebærer både en slutt på å tillate utbygging av hus og infrastruktur på landbruksjord, men også å sette av midler i budsjettene som bønder kan søke støtte fra, slik at de kan ta den videreutdannelsen de trenger for å legge om driften i mer miljøvennlig retning.

I oppstarten vil en omlegging kreve investeringer som de færreste bønder vil kunne ta seg råd til. På sikt vil det derimot være gunstig både for økonomien til den enkelte bonde, og for miljøet som helhet. Mitt håp er at Rogaland i framtiden vil være et fyrtårn innen bærekraftig landbruk. Vi har alle forutsetninger for å klare det. Vi har blant Norges beste landbruksjord, og vi har økonomisk styrke til å støtte denne omleggingen.

Så oppfordringen til kommune- og fylkespolitikere fra MDG, SV, Rødt, AP, FNB og Sp er å rette søkelyset på de reelle utfordringene i forhold til matproduksjon. De globale problemene kan faktisk løses ved å ta grep lokalt. Ikke undervurder enkeltmenneskers evne til å forandre verden. De fleste store endringer verden har sett, har startet med et modig menneske som har gått foran!

Publisert:

Les også

  1. – Frem karbonlagring i jord som klimatiltak

  2. Forsker tar til orde for å endre klimaregnskapet i landbruket

  3. Regjeringen har svake ambisjoner for grønn omstilling av industrien

  4. Erna Solberg (H) setter CO₂-fangst opp mot milliarder til Forsvaret, jernbane, veier og skole

  1. Debatt