Ja til et atomvåpenforbud

DEBATT: De klokeste hodene som i dag arbeider med å utvikle mer ondskapsfulle atomvåpen, trengs for å lage ny teknologi til det grønne skiftet!

«De klokeste hodene som i dag arbeider med å utvikle mer ondskapsfulle atomvåpen, trengs for å lage ny teknologi til det grønne skiftet», skriver Lilian Aarek og Jorunn Karin Berg.
  • Lilian Aarek
    Kvekersamfunnet
  • Jorunn Karin Berg
    Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Vi krever at den norske regjeringen slutter seg til forbudet mot atomvåpen som ble vedtatt av 122 av FNs land i 2017. Over hele landet markerer vi 26. september at det er FNs internasjonale dag for å avskaffe atomvåpen.

Atomvåpen er ikke et militært våpen, men et middel til masseutryddelse. Våpenet er i strid med krigens folkerett fordi det ikke skiller mellom sivile og militære. Vi har fått forbud mot andre umenneskelige våpen slik som biologiske og kjemiske våpen og klasebomber og personellminer. Disse forbudene ble også kjempet fram til protester fra de landene som hadde slike våpen.

Vi må samarbeide

Atomtrusselen og klimaendringene er de to største utfordringene i vår tid. Og de henger sammen. Atommaktene står for det meste av klimautslippene i verden. Mistenksomhet, opprustning og trusler om gjensidig ødeleggelse må erstattes av samarbeid om reduserte klimagassutslipp. Vi kan ikke bruke pengene på atomvåpen når vi trenger å sikre verdens folk mot oversvømmelser, tørke og matmangel. De klokeste hodene som i dag arbeider med å utvikle mer ondskapsfulle atomvåpen, trengs for å lage ny teknologi til det grønne skiftet!

En konflikt der bare et par prosent av verdens atomvåpen blir tatt i bruk, vil endre klimaet like dramatisk som klimagassutslippene. En konflikt kan skje som følge av teknisk feil, eller som følge av økt spenning i verden og kortere varslingstider som følge av falske nyheter. Forskerne er enige om at faren for atomkrig i dag er større enn under den kalde krigen.

Nedrustningsavtaler

Vi krever at den norske regjeringen tar atomtrusselen på alvor. Norge blir ikke sikrere under USAs atomparaply. Vi blir sikrere i en verden med nedrustningsavtaler og redusert spenning.

Publisert: