Rop ikke «Ulv, ulv!» i utide, likekjønnet vigsel ikke hovedsaken

KIRKEVALGET: Helge Kristoffersen i Åpen folkekirke (ÅF) presenterer et konspirasjonslignende scenario av det forestående valget til nytt bispedømmeråd i Stavanger bispedømme.

«Helge Kristoffersen i Åpen folkekirke står i fare for å bryte med samforståelsen som Kirkemøtet har kommet til, om to likestilte syn som begge fritt kan forfektes innad i Den norske kirke», skriver Jostein Ådna, 1. kandidat på Nominasjonslisten.
  • Jostein Ådna
    Jostein Ådna
    1. kandidat på Nominasjonskomiteens liste til bispedømmerådsvalget
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Den 10. juli publiserte Aftenbladet en kronikk av Helge Kristoffersen, styremedlem i Åpen folkekirke (ÅF), med den dramatiske overskriften «Ikke kupp kirka mi!» (som viser til papiravisen; i nettversjonen er overskriften «Visste du at kirkevalget kan bli avgjort av små, lukkede nettverk?»; red.mrk.). Skremselsbildet Kristoffersen maner frem består i at en målrettet kumuleringsaksjon fra konservativt hold i vårt og andre bispedømmer vil føre til at Kirkemøtet, sammensatt av de i alt elleve bispedømmerådene, vil få et flertall som reverserer vedtaket om vigsel av likekjønnede. Eneste botemiddel mot dette er å stemme på ÅF.

Dessuten har ÅF, ifølge ham, det fortrinn at de går til valg på et helhetlig program, mens Nominasjonskomiteen mangler program.

To syn, side ved side

Kristoffersen navngir meg og to andre på Nominasjonskomiteens liste som «kandidater som har vært tydelige på at homofile ikke skal få gifte seg i kirka». Det stemmer at jeg som medlem av Bispedømmerådet i utgående periode på Kirkemøtet i 2016 stemte imot likekjønnet vigsel. Teologisk er jeg av den oppfatning at Bibelen klart definerer ekteskapet som en relasjon mellom én kvinne og én mann.

Men kirkepolitisk er jeg virkelighetsnær realist nok til å innse at vedtaket i 2017 om to likestilte vigselsritualer nå ikke kan endres i en folkekirke som vår. Kristoffersen står i fare for å bryte med samforståelsen som Kirkemøtet har kommet til, om to likestilte syn som begge fritt kan forfektes innad i Den norske kirke.

Altså: Jeg vil fortsette å si og skrive tydelig hva jeg mener er en teologisk riktig forståelse av ekteskapet, men jeg stiller ikke til valg for å ta en omkamp om likekjønnet vigsel i neste fireårsperiode.

Kristoffersen har i så måte intet å frykte, og jeg appellerer til ham om å la være å rope «Ulv, ulv!» i utide.

Holder velgerne i villrede

Det er ikke vigselssaken som skal avgjøres i kommende periode, men spørsmål som organiseringen av Den norske kirke og plasseringen av arbeidsgiveransvar for de kirkelig ansatte.

Dette reflekteres i Åpen folkekirkes valgprogram, der de skriver at de særlig vil jobbe for at «alle ansatte skal ha samme arbeidsgiver», og at «det fattes vedtak om en ny, endelig kirkeordning som ivaretar alle kirkelig tilsatte». Men så lenge programmet tier om hvilken instans som skal inneha det felles arbeidsgiveransvaret, og om hvilken modell for kirkeordning som etter ÅFs mening best ivaretar alle kirkelig tilsatte, holdes velgerne i villrede om hvordan ÅFs representanter faktisk vil stemme i disse sakene i Kirkemøtet.

Det beste alternativet

Styrken og fortrinnet for Nominasjonskomiteens liste er at den er blitt til gjennom en prosess som tar sitt utgangspunkt i menighetene. Nominasjonskomiteen er valgt av menighetsrådene, som også har fremmet forslag på kandidater. Komiteen har sørget for at listen er representativt sammensatt med henblikk på geografi, kjønn, alder og meningsmangfold. Felles for alle på listen er at vi ser på oss selv som tillitspersoner på vegne av menighetene med en forpliktelse til å arbeide for den lokale kirkens beste.

Hvordan den enkelte for sin del vil omsette denne forpliktelsen i prioriteringer og stillingtagen, legger vi hver for oss åpent frem, bl.a. på felles nettside (se www.nominasjonslisten.no) og som deltakere i debatt.

For alle som ønsker at medlemmene av Bispedømmerådet skal ha sin basis i menighetene, representert av menighetsrådene og deres nominasjonskomité, er Nominasjonskomiteens liste det beste alternativet.

Publisert: