• «Ropets ekko drukner i kaos av støy, og følelsen av maktesløshet inntrer. Jeg tror likevel ikke løsningen er å stoppe å rope. Det handler ikke om å skape konflikt, men tvert imot være lojal mot yrket, pasienten, seg selv og sine verdier», skriver Lene Vinnes. Jan Inge Haga

Våg å være pasientens advokat

DEBATT: Ubehaget må trosses og pasientens stemme må bæres frem.