• «Uber og Lyft i hjemlandet USA dumper priser basert på bevisst underskuddsdrift og på bekostning av sjåførene, som tjener under minstelønn», skriver Atle Hagtun. Shutterstock/illustrasjonsbilde

Venstre er for sosial dumping

DEBATT: Den nye lovgivningen for drosjer påstås å skulle gi «bedre og billigere» tilbud. All erfaring tilsier det motsatte, fordi flere må dele på det samme markedet.