• Stavangerpolitikerne vil snu bomstasjonen på Bybrua, «Hundvågbommen», men innsenderen mener det er bedre å begynne med å fjerne rushtidsavgiften. Jarle Aasland

Usympa­tisk å snu Hundvåg-bommen

BOMPENGER: Inntektssvikten for de nye bomringene på Nord-Jæren er dramatisk, og det kan se ut som det for Høyre har gått prestisje i å beholde den usosiale rushtidsavgiften.