Usympa­tisk å snu Hundvåg-bommen

BOMPENGER: Inntektssvikten for de nye bomringene på Nord-Jæren er dramatisk, og det kan se ut som det for Høyre har gått prestisje i å beholde den usosiale rushtidsavgiften.

Stavangerpolitikerne vil snu bomstasjonen på Bybrua, «Hundvågbommen», men innsenderen mener det er bedre å begynne med å fjerne rushtidsavgiften.
  • Annelin Tangen
    Annelin Tangen
    Gruppeleder i Sandnes Ap
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Bymiljøpakken er et spleiselag bestående av 4 kommuner: Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg. De fire kommunene har gjennom styringsgruppen ansvaret for at prosjektene som ligger i pakken har finansiering. Sandnes’ ordfører Stanley Wirak (Ap) har gjentatte ganger siden 2018 sagt at inntektene og utgiftene ikke går i hop.

Elbil-andelen er mye høyere enn antatt. Det bør derfor innføres halv betaling for elbil og det må tas en gjennomgang av alle delprosjekter og forsøk på å finne billigere løsninger for bussveien. I tillegg må rushtidsavgiften fjernes. Til nå har det vært liten støtte til Wiraks forslag, men det var flott at Aftenbladet i sin leder 28. juni skrev «at det nå er viktig at Bymiljøpakken arbeider med alternativer og kuttforslag, blant annet de som ligger i kompromissforslaget styringsgruppen fikk på bordet fra Randaberg- og Sandnes-ordførerne i april».

Den 19. august kommer det opp et forslag i Stavanger bystyre om å snu bommen på Hundvåg. Jeg er ikke imot å snu den bommen, men måten det er tenkt gjennomført er lite sympatisk overfor resten av innbyggerne i de fire kommunene som har samme utfordringer, og det fjerner ikke rushtidsavgiften.

Sin egen lykkes smed

Forslaget som er varslet fra Høyre i Stavanger:

1. Prosjekter i bymiljøpakken som ligger i Stavanger reduseres eller kuttes ut.

2. Stavanger tar penger fra bykassen for å betale «inntektstapet».

I Aftenbladet sto det at «John Peter Hernes (H) mener det er mulig å gjøre prosjekter billigere uten at trafikanter merker noe til det». Det er ikke tilfelle – alt henger sammen med alt. Det blir feil å bare være sin egen lykkes smed når det gjelder en hel pakkeløsning som må være enstemmig i styringsgruppen.

Om det skulle bli flertall for punkt 1, så må det bli enstemmig godkjent i styringsgruppen for bymiljøpakken. Og som Sandnes har gjentatt flere ganger: Det blir ikke noe reforhandlet bymiljøpakke som inneholder rushtidsavgift.

Alle for én

Det er ikke slik det fungerer at den enkelte kommune styrer sine prosjekter. Alle kommuner må arbeide med alternativer og kuttforslag for hele bymiljøpakken, ikke bare for å finansiere sine egne endringer til beste for seg selv.

Det er ikke bare på Hundvåg innbyggerne føler det urettferdig. Vi må finne løsninger, og vi må snu hver stein. Stanley Wirak har tidligere vist stor forståelse for den spesielle situasjonen på Hundvåg, der bilistene betaler for å komme både til og fra egen bydel. Men han har understreket at dette går inn i en totalløsning der vi ser på alt. Han mener også de som bor på Lura har bomforhold som gjør det nødvendig å se på ting om igjen.

Om det skulle bli flertall for punkt 2, og Stavanger tar kostnaden fra egen bykasse, så er det deres valg. Men den eneste måten dette kan dekkes av egen bykassen er at det blir enstemmig godkjent i styringsgruppen for bymiljøpakken.

Bymiljøpakken har mange mål. Den skal blant annet finansiere en rekke vei-, sykkel og kollektivprosjekter, samtidig som prisen skal være så høy at trafikkveksten stoppes – nullvekstmålet. Jeg minner om at nullvekstmålet allerede er nådd.

Bompenger for elbil tilstrekkelig

Tilrettelegging for kollektiv vil ytterligere styrke måloppnåelsen. Vi taper 2,7 milliarder fra staten på å ikke få fram en reforhandlet avtale. Hvert år taper vi 100 millioner i belønningsmidler. Desto raskere vi får en forståelse for at rushtidsavgiften fjernes, desto raskere kan vi komme i gang med å gjøre de helt nødvendige nedskjæringer i en pakke som ikke går i hop. Innføring av elbil-avgift vil mer enn dekke opp for tapet av rushtidsinntekter. Dette skjer når elbil-andelen når 21 prosent. I dag er den over 16 prosent, og den øker med omlag en halv prosent hver måned.

Publisert: