Det går mot katastrofe i Rennfast

DEBATT: Det er på høy tid at sikkerhetsopplegget rundt Rennfast gjennomgås av kyndige fagfolk, og at det etableres rutiner som kan fungere for de fleste scenarioer.

Publisert: Publisert:

«Systemet rundt stenging må gjennomgås og kvalitetssikres, og det må settes i gang mer opplæring samtidig som informasjonsarbeidet ut til trafikantene må intensiveres», skriver Morten Fløysvik. Kystbussen fikk motorhavari i Byfjordtunnelen og skapte lange køer på begge sider fredag 30. august. Foto: Elisabeth Seglem

Debattinnlegg

  • Morten Fløysvik
    Rennesøy
Les også

Må vi leve med kødan­nelser frem til Rogfast kommer?

De siste 20 årene har jeg reist frem og tilbake til jobb gjennom Mastrafjordtunnelen og Byfjordtunnelen. Tunnelene er hhv 4,4 og 5,9 km lange og 133 og 223 meter dype. Den siste tiden har det pågått et omfattende sikringsarbeid med bedre belysning, ventilasjon, maling av vegger og installering av overvåkingskamera.

LES OGSÅ:

Les også

Fløysvik leserbrev om Rennfast fikk skarpe reaksjoner

Samtidig ser vi at trafikktallene når nye høyder og vi vet at trafikkbelastningen vil øke de kommende årene. Forhåpentlig kommer Rogfast om åtte år og gjennomgangstrafikken gjennom Rennesøy kommune vil da forsvinne.

Til stadighet stengt

Tunnelen er nå til stadighet stengt og dette påvirker oss brukere i særlig grad. Vi kommer ikke tidsnok til jobb, eller vi kommer ikke hjem til avtaler på ettermiddagen. For tiden pågår det også arbeid slik at tunnelene er nattestengt (kolonnekjøring).

Via sms-tjeneste registrerer jeg at tunnelen nå stenges bl.a. ved opprydningsarbeid eller ved motorstopp. Denne stadige stengingen er et problem for oss som er avhengig av en åpen tunnel. I tillegg utgjør disse stengningene en samfunnsrisiko som jeg tror svært få, om noen, egentlig har tatt inn over seg.

Et eksempel: Sist fredag ble Byfjordtunnelen stengt mellom kl. 14 og 15.30 pga. busshavari, midt i helgeutfarten. Det dannet seg fort lange køer på begge sider av tunnelen. I løpet av stengingen registrerte jeg, som stod i kø på Randaberg, utrykning for en ambulanse som da måtte foreta en svært risikabel kjøring forbi køen helt fra Tasta og til tunnelåpningen og tilbake. Litt over kl. 15 kom det plutselig en brannbil i full fart med blålys med en buss hengende etter, i venstre felt, forbi køen og ned i Byfjordtunnelen.

Vi har ingen å miste, og jeg frykter at det kan skje en katastrofe med et omfang som ingen kan forestille seg.
Les også

Byfjordtunnelen stengt 20 ganger siden 1. juni

Takk og pris for at det gikk godt

Etter hvert ble tunnelen åpnet, og vi som var på vei nordover kom oss etter hvert gjennom Byfjordtunnelen, over Sokn og ned i Mastrafjordtunnelen. Da kom sjokket. Mastrafjordtunnelen var full av biler som skulle sørover. Og bilene, bussene med flere hundre passasjerer, vogntogene med ulik last og motorsyklistene stod om hverandre i 2-3 km lengde ned til bunn av tunnelen. I panikk prøvde de bilene som stod nederst og kom sist å snu nordover igjen. De ville inn i den køen som jeg kjørte i rundt 70-80 km i timen (det var ingen fartsbegrensning nordover). Takk og pris for at dette gikk godt.

Alle tre kjørefelt var da i bruk, og en bil i brann eller en kollisjon der og da ville ha medført at ingen redningsetater kunne kommet frem til ulykkesstedet med unntak av det lokale brannvesenet på Rennesøy, men da først etter at luftstrømmen var blitt snudd. Dette kunne blitt en katastrofe med dimensjoner langt over det man kan forestille seg. Jeg kom meg så fort som mulig gjennom tunnelen.

Hvordan i alle dager er det mulig å slippe trafikken ned i Mastrafjordtunnelen nordfra i slike situasjoner når trafikksentralen vet at alle bilene og bussene fulle av folk blir stående der nede? Etter hva jeg vet, er det nærmere 60 kamera som overvåker Rennfast, eller er disse ute av funksjon? Denne stengingen er bare ett eksempel av ca. 25 stenginger bare de siste ukene.

Kvalitetssikret

Det er på høy tid at sikkerhetsopplegget rundt Rennfast gjennomgås av kyndige fagfolk og at det etableres rutiner som kan fungere for de fleste scenarioer. En større tilstedeværelse av nød- og redningsetatene virker opplagt sammen med redningsbiler. En viktig del av sikkerheten er bruk av radio for informasjon til de som står i kø. Den informasjonen som ble gitt via Lokalen sist fredag, var tidvis feil og upresis og burde vært mer informativ. Systemet rundt stenging må gjennomgås og kvalitetssikres, og det må settes i gang mer opplæring samtidig som informasjonsarbeidet ut til trafikantene må intensiveres. Jeg vil tro at etater og ansvarlige vil påstå at det er etablert et godt system og at rutinene fungerer, men når slike situasjoner som beskrevet over kan skje, så er svaret åpenbart, her er det mye å gjøre for å få på plass en tilstrekkelig sikkerhet!

Vi har ingen å miste, og jeg frykter at det kan skje en katastrofe med et omfang som ingen kan forestille seg. Dette må vi for alt i verden unngå.

Jeg oppfordrer de ansvarlige og ikke minst våre politikere snarest å sørge for at sikkerhetsopplegget rundt Rennfast får en ny og grundig gjennomgang!

Publisert:

Les også

  1. Derfor blir det mindre problemer ved stengning i Ryfast

  2. Slik blir Rogfast

  1. Debatt