Det fins et annet barnevern enn det nyhetsmediene beskriver

DEBATT: Enkeltsaker hvor barnevernet har gjort feil, er ikke representative for barnevernets arbeidsmåte. Endringer i barnevernet bør springe ut av grundig analyse, ikke av enkeltsaker i mediene.

På samme måte som alvorlige enkeltsaker i politiet eller helsevesenet ikke er representative for etatene, er enkeltsakene i barnevernet heller ikke det, argumenterer Kjersti Sandanger og Svein Erik Tuastad i lys av de siste artiklene i Aftenbladet om barnvernsbarnet «Alex».
  • Kjersti Sandanger
    Leder barnevernstjenesten, Sola
  • Svein Erik Tuastad
    Statsvitar og dr. polit., Universitetet i Stavanger
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Det er medienes oppgave å være kritisk. Sist uke har det for eksempel i helsevesenet blitt avdekket flere alvorlige saker, inkludert alvorlig feildosering med dødelig utfall og taushetsbelagt informasjon på avveie. Politiet sviktet i forkant da en kvinne ble drept i Stavanger, og det ble gjort alvorlige feilvurderinger under moskéterroren i Oslo, viste en ny rapport. Nå har barnevernet også i en serie oppslag i «Alex-saken» fått sterk kritikk i Aftenbladet.

Etter disse sakene har ingen forlangt at helsevesenet skal omorganiseres eller at politiet nok en gang skal reformeres. Men når det gjelder barnevernet, sitter ord som krise, gransking og omorganisering løst.

Les også

Fem politibiler. Sju politifolk. Barnevernet tilkalte politiet da en 10-åring skulle skilles fra moren

Les også

Barnepsykolog er rystet over det hun var vitne til da en 10-åring ble holdt av politi i barnevernets lokaler


Mer komplekst enn i avisen

Vår påstand er at på samme måte som enkeltsakene i politiet eller helsevesenet ikke er representative for etatene, er heller ikke enkeltsakene om barnevernet det.

Saker som «Alex-saken» og andre barnevernssaker kan være svært komplekse. Når fylkesnemnd og tingrett vedtar omsorgsovertakelse, har sakene oftest en forhistorie som ikke kommer fram i mediesakene. Generelt gjelder det at når foreldre og pårørende havner i motstand og konflikt med barnevernet, blir det svært mye vanskeligere å finne gode løsninger. Det betyr ikke at barnevernet alltid har opptrådt korrekt i saker med konflikt, men det betyr at barnevernet alltid har en interesse av å etablere gode samarbeidsforhold.

Om Alex-saken uttaler leder i familie- og kulturkomiteen Kristin Ørmen Johnsen seg på en måte vi oppfatter som for overfladisk. Hun ser for seg en todeling av barnevernet der veiledning og forebygging forblir et kommunalt barnevernsansvar mens omsorgsovertagelser skal omorganiseres, og der helsepersonell får en nøkkelrolle.

I realiteten har barnevernet i dag svært god kompetanse nettopp når det gjelder undersøkelser før omsorgsovertakelse og det å møte mennesker i krise. Lederen av familie- og kulturkomiteen synes å underkjenne denne kompetansen. Hun legger for dagen en for lettvint holdning som er symptomatisk for deler av kritikken mot barnevernet.

Å endre en etat

En side av denne diskusjonen handler om hvordan gode endringsprosesser går for seg. For barnevernet som for andre institusjoner, bør endringer bygge på virkelighetsbeskrivelser de ansatte kjenner seg igjen i. Endringer som er forankret i organisasjonen, har de gunstigste betingelsene.

Annerledes er det når oppfatninger er basert på enkelthendelser, og disse i neste omgang gir opphav til krav om endringer som skal pådyttes en hel etat. Med andre ord: Også for å unngå feilslåtte endringsprosesser bør lettvinte analyser vike plass for grundigere og mer balanserte saksframstillinger.

Det massive omfanget kritikken av enkeltsaker får, må ikke føre til at befolkningen mister tilliten til barnevernet. Da er risikoen at færre barn og familier som trenger hjelp utenfra, når fram til barnevernet.

Les også

MAGASINET: Åtte måneder senere – hva skjedde med Alex?

Tilliten generelt høy

Det er verdt å minne om at blant brukerne av barnevernstjenester, har omtrent 80 prosent høy tillit til etaten (Johnsen, 2013). De kjenner et annet barnevern, som består av hardtarbeidende, kompetente og samvittighetsfulle medarbeidere. For det fins et annet barnevern enn det Aftenbladet har portrettert i reportasjene nylig. Kritikk er viktig, men enkeltsakene må ikke skygge for bildet av dette andre barnevernet.

Les også

– Tidspress førte til tvang mot Alex

Les også

Barnepsykolog om Alex-saken: – Avdekker svikt på svikt på svikt

Les også

Stavanger-jurister: «Hvor er dere politikere som har det overordnede ansvaret for barne­­vernet i Stavanger?»

Les også

– Jeg er glad for at Fylkesmannen skal finne ut hva som gikk galt

Publisert: