• – I dag har alliansen større vanskeligheter enn på lenge. Det militære potensial er fremdeles stort, men den løsningsorienterte og konstruktive dialog innen alliansen for å oppnå enighet, «consensus», er under press, skriver Hjalmar I. Sunde. Scanpix

Nato 70 år – i sin mest kritiske periode

DEBATT: Nato, verdens mest lengstlevende allianse, verdens mest suksessfylte allianse. Norges viktigste sikkerhetspolitiske anker, nå med 29 medlemsnasjoner.