Nato 70 år – i sin mest kritiske periode

DEBATT: Nato, verdens mest lengstlevende allianse, verdens mest suksessfylte allianse. Norges viktigste sikkerhetspolitiske anker, nå med 29 medlemsnasjoner.

– I dag har alliansen større vanskeligheter enn på lenge. Det militære potensial er fremdeles stort, men den løsningsorienterte og konstruktive dialog innen alliansen for å oppnå enighet, «consensus», er under press, skriver Hjalmar I. Sunde.
  • Hjalmar Inge Sunde
    Hjalmar Inge Sunde
    Seniortanken
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Jeg var i sin tid blant de få heldige som arbeidet i alliansen på dens toppnivå. I nærmere fire år var jeg norsk medlem i den viktige Militærkomiteen, alliansens høyeste militære organ.

Harmoniske løsninger

Under den kalde krig bidro Nato til stabilitet, forutsigbarhet og avskrekking gjennom sitt militære potensial og evne til å finne harmoniske løsninger som tilfredsstilte medlemsnasjonene. Natos oppgave var kollektivt forsvar av sitt område, en oppgave som ble løst med glans.

I dag har alliansen med sine 29 medlemsland større vanskeligheter enn på lenge. Det militære potensial er fremdeles stort, men den løsningsorienterte og konstruktive dialog innen alliansen for å oppnå enighet, «consensus», er under press. Regionene ser annerledes på mange forhold hvor der tidligere var enighet og forståelse. USA, vår mest betydningsfulle allierte, har gitt nye og lite oppmuntrende signaler. Brexit prosessen skaper betydelig usikkerhet i forhold til vår nestviktigste allierte. Øst-europeernes høyredreining i politikken skaper bekymring for samholdet både for Nato og EU.

Bekymret for fremtiden

Samlet tyder alt dette på at Nato ved 70-årsmarkeringene går inn i sin mest kritiske periode noensinne, ikke på grunn av en foreliggende trussel, men på grunn av det interne samhold. Vi gamle husker alliansen som den var, og er i dag dypt bekymret for dens fremtid. Ikke minst denne utvikling ligger bak Seniortankens forslag om å se nærmere på ideen om et tettere nordisk sikkerhetspolitisk samarbeid innen en Nato-ramme (Aftenbladet 28. mars 2018).

Publisert: