Reiselivet som politisk verktøy

KRONIKK: En rekke utfordringer vil fylle den politiske agendaen i neste stortings­periode. Reiselivet i Stavanger og Rogaland kan være en del av løsningen.

Hoteller og restauranter i Stavanger, Oljemuseet, Jernaldergården, «Sverd i fjell», jærstrendene og Lysefjorden med Preikestolen, Kjerag – og motbakker og utsikt til Flørli. Ikke minst for akrive turister har distriktet mange tilbud.
  • Kristin Krohn Devold
    Adm. direktør, NHO Reiseliv
  • Hanne N. Berentzen
    Nestleder i NHO Reiselivs regionstyret Vest
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel
iconDebatt
Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Klimakrisen er vår største utfordring. Norge skal kutte sine utslipp med minst 50 prosent innen 2030. Reiselivet i Norge består av overnatting, servering og opplevelser som stort sett er nullutslippsbedrifter, takket være grunnet en kraftfull satsing på omstilling til grønn drift.

Ferske NHO-tall viser at nær halvparten av reiselivsbedriftene i Rogaland har gjort omstillingstiltak som gjør bedriften mer klimavennlig. Eksempelvis er Ostehuset i Stavanger på vei til å sertifiseres som miljøfyrtårn.

Transporten mellom opplevelsene kan også, med tilgjengelig teknologi, bli helt utslippsfri – forutsatt at fylkeskommuner og kommuner velger el-transport, og at staten utvider elbil-fordeler også til lastebiler, buss og båt. Det første el-flyet mellom Bergen og Stavanger vil trolig fly i 2026.

Videre er det svært positivt at Vestlandsfylkene har fått en felles handlingsplan som skal gjøre cruisenæringen mer miljøvennlig.

Med treffsikre tiltak på forurensingsleddet, kombinert med stimuli i kommunene, regionene og nasjonalt, vil omstillingen mot et grønnere reiseliv komme enda raskere.

Muligheter for vekst

Reiselivet er også en del av løsningen på Norges utfordringer med å skape flere nye jobber. Stavanger-regionen har blitt et attraktivt reisemål for både norske og utenlandske turister – utenlandske besøkende sto for en fjerdedel av de kommersielle gjestedøgnene i Stavanger i 2018 – med flere populære attraksjoner. Videre har Stavanger bygget seg opp til å bli en matby i verdensklasse som gjør byen enda mer attraktiv som reisemål.

Reiselivet i regionen opplevde sterk vekst i perioden 2004 og frem til oljekrisen i 2014, da næringen ble satt kraftig tilbake. Bransjen har lyktes med å bygge seg opp igjen før den igjen ble rammet av koronakrisen.

Prognosene viser imidlertid at veksten vil ta seg opp igjen. Dessuten er det ingen tvil om at turister i økende grad søker opplevelser, og at mange nye jobber vil bli skapt innen opplevelsesbaserte tjenester de neste årene. De siste 30 årene har tjenestenæringenes samlede verdiskaping firedoblet seg, mens industriens verdiskaping til sammenligning har doblet seg.

Det ligger et stort potensial for vekst innen tjenestenæringene – som reiseliv er en del av.

En døråpner til praksis

Vi trenger flere nye arbeidsplasser, samtidig må vi redusere antallet som står utenfor arbeidslivet. Velferdssamfunnet er avhengig av at flere kommer seg i jobb, og her kan reiselivet være en del av løsningen.

Reiselivet i Stavanger sysselsetter 5670 ansatte (2019), hvorav veldig mange har hatt sitt første møte med arbeidslivet. Å jobbe på et hotell eller i en restaurant er en døråpner til praksis, erfaring og kompetanse og et springbrett til en karriere for hele livet. Mange av konserndirektørene i reiselivet startet som kokk og har bygget seg opp i bransjen.

Reiselivsbedriftene stiller høye krav til både utdannelse og kompetanse, men har også plass til de som, av en eller annen grunn, har falt utenfor og som trenger en ny sjanse. Over halvparten av reiselivsbedriftene i Rogaland sier de har ansatte som ellers står i fare for å falle utenfor arbeidslivet, eller med hull i CV-en.

Kronikkforfatterne: Kristin Krohn Devold (t.v.) er administrerende direktør i NHO Reiseliv. Hanne N. Berentzen er nestleder i regionstyret for NHO Reiseliv Vest, samt driver av Ostehuset i Stavanger.

Bærekraftig byutvikling

Bærekraftig by- og stedsutvikling kommer til å bli en av de viktigste sakene i neste stortingsperiode. Hvordan kan kommunen, gjennom sin reguleringsplan, utvikle en smart og bærekraftig by eller tettsted som er god å bo i og god å besøke også i fremtiden? Reiselivet spiller uten tvil en nøkkelrolle her. For det er nettopp hoteller, restauranter, kafeer, kultur og uteliv som skaper de sosiale arenaene som gjør at folk vil flytte dit og bli boende.

Mange kommuner er godt i gang allerede, som Stavanger, som har smart og bærekraftig byutvikling høyt på agendaen.

Aktive ferier i Stavanger

Folkehelsen må bedres hvis vi skal klare å få ned statens helseutgifter. Folkehelse ivaretas gjennom friluftsliv og aktiviteter tilrettelagt for både innbyggere og besøkende. Stadig flere vil ha et aktivt liv og aktive ferier. Derfor er det stor helsegevinst i å tilrettelegge for naturbasert reiseliv og friluftsliv som klatreparker, guidede toppturer, og rafting.

Reiselivsaktørene i Stavanger har brukt tid på omstilling fra forretningsreisende som etterspør hotellrom, mat og møtelokaler, til opplevelsesbasert turisme med høye krav til kultur, aktiviteter og naturopplevelser. Opplevelsesbransjen i regionen har hatt en sterk vekst de siste årene. Med nærhet til Lysefjorden, Preikestolen, Kjerag og andre flotte naturområder har Stavanger et stort potensial for videre vekst som et reisemål for aktive reisende.

Uansett sammensetning av Stortinget etter valget, vil klima, helse og jobbskaping prege den politiske agendaen i neste stortingsperiode. Satser myndighetene på reiseliv, vil de få god drahjelp i jobben med å løse disse store samfunnsutfordringene.

Publisert: